Davalar & Makaleler

ÖZEL ÜNİVERSİTE / VAKIF ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİNE YAPILAN ZAMLAR VE BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR VE DAVALAR

25 Ağustos 2022

  1. Özel Üniversitelerin Niteliği

Anayasa m.130 uyarınca, üniversiteler kamu tüzelkişiliğine sahiptir ve kanunla kurulur. Anayasa ile devlet tarafından kurulan üniversiteler dışında sadece vakıfların üniversite kurmasına müsaade edilmiştir. Vakıf üniversiteleri de kamu tüzel kişiliğine sahiptir ve mali ve idari konular dışında devlet tarafından kurulan yükseköğretim kurumları mevzuatına tabidir.

  1. Özel Üniversite Öğrencilerinin Tüketici Sıfatı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, kamu tüzel kişileri dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi hizmet sağlayıcısıdır. Söz konusu hüküm gereğince vakıf üniversiteleri sundukları eğitim ve öğretim hizmeti nedeniyle hizmet sağlayıcısı ve öğrenciler ise tüketici kabul edilirler.

  1. Özel Üniversite Ücretlerinin Belirlenmesi

Devlet üniversiteleri ücretsiz iken, vakıf üniversitelerinde öğrenim görmek ücrete tâbidir. Anayasa m. 130 ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek m. 9 uyarınca, vakıf üniversiteleri öğrenim ücretlerini kendileri belirlemektedir.

  1. Öğrenim Ücretlerine Yapılan Fahiş Zamlara Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar Ve Davalar

Ekonomik gelişmelere bağlı olarak vakıf üniversiteleri öğrenim ücretlerini belirlemekte ve zam yapmaktadırlar. Fakat bu zamlar fahiş bir noktaya ulaşabilmekte ve bir önceki yıla göre %200, %250 oranlarında zam yapıldığı görülmektedir. Bu durumda öğrenciler zor durumda kalmakta, öğrenimlerini yarıda bırakmak ya da borç içine düşmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Vakıf üniversiteleri öğrencileri karşısında güçlü durumdadırlar. Diğer tüketiciler başka bir sağlayıcıdan hizmet alabilir veya pazarlık yapabilirler. Oysa öğrenciler başka bir üniversiteye geçemezler veya pazarlık yapamazlar. Dolayısıyla vakıf üniversiteler güçlü konumlarını kullanarak dürüstlük kuralına aykırı olarak fahiş ücret belirleyemez ve zam yapamazlar.

Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine fahiş zam yapılması halinde, mahkemeye başvurarak ücret artışının makul bir orana çekilmesi talep edilmelidir. Mahkemece ekonomik gelişmelere uygun, makul ve öğrencinin eğitimini sürdürmesini sağlayacak bir bedel belirlenmelidir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019