Davalar & Makaleler

YABANCI UYRUKLU TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILMAMASI NEDENİYLE İPTAL DAVASI

22 Ağustos 2022

Ülkemiz tıp fakültelerinde pek çok farklı ülkeden yabancı öğrenci, hem lisans hem de uzmanlık aşamalarında eğitim görmektedir. Tıpta uzmanlık eğitimi gören öğrencilere mevzuat kapsamında döner sermaye ödemesi yapılmakta iken, yabancı uyruklu öğrencilere döner sermaye ödemesi yapılmamaktadır. Bu durum yabancı uyruklu öğrencilerin kazançların diğer öğrencilerinkine göre oldukça düşük olmasına sebep olmaktadır.

Yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerine döner sermeye ödemesi yapılıp yapılmayacağına önemli bir sorun haline gelmiştir. Açılan davalar neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 06.07.2020 tarih ve E. 2020/98, K. 2020/110 sayılı kararı ile mevzuatta yabancı uyruklu öğrencilere döner sermaye ödemesi yapılacağına ilişkin bir düzenleme olmadığına ve bu nedenle yabancı uyruklu öğrencilere döner sermaye ödemesi yapılamayacağına karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi yapılan bireysel başvurular neticesinde, döner sermaye gelirinden yabancı uyruklu öğrencilere ödeme yapılmasına ilişkin hüküm bulunmaması halinde anayasal ilkeleri uygulanması gerektiğine, hem Türk vatandaşı hem de yabancı uyruklu öğrencilerin döner sermayeye aynı şekilde katkı yaptıklarına ve dolayısıyla yabancı uyruklu öğrencilerin de döner sermaye gelirinden yararlandırılmaları gerektiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı neticesinde yabancı uyruklu tıpta uzmanlık öğrencilerinin döner sermaye gelirlerinden yararlandırılması gereklidir. Bu yöndeki taleplerin reddedilmesi halinde açılacak davalarda Anayasa Mahkemesi kararına dayanılarak işlemlerin iptali talep edilebilecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019