Davalar & Makaleler

REŞİT OLMAYAN KİŞİYLE CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK. M.104)

09 Ağustos 2022

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen 104’üncü maddesine göre; karşılıklı rızanın bulunduğu, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını doldurmuş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işlemiştir.

Failinin herkes olabildiği, mağdurun ise 15-18 yaş grubunda, cinsel ilişki niteliği taşıyan eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olan, cinsiyet fark etmeksizin çocuğa karşı kasten işlenen bir suçtur. Bu madde düzenlemesiyle, çocuğun cinsel dokunulmazlığı ve cinsel özgürlüğü korunmaya çalışılmıştır.

Eylemin cinsel ilişki niteliği taşıyıp taşımaması, cinsel ilişki boyutuna varıp varmadığı konusu tartışmalıdır. Şöyle ki; cinsel ilişki mağdura anal veya vajinal yoldan cinsel organ sokulması suretiyle gerçekleştirilmiş ise; Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde düzenlenmiş reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşacaktır. Ancak anal, vajinal veya oral olarak bir cisim veya başka bir organ sokulmuş ise; bunlar cinsel ilişki niteliğinde olmadığından 104’üncü maddedeki suçu oluşturmayacaktır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun temel halinin takibi şikayete bağlıdır. Buna göre; cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halleri ve ağırlaştırıcı nedenleri söz konusu olduğunda şikayet aranmaz. Söz konusu düzenlemelere göre;

  • Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.
  • Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde yine şikâyet aranmaksızın aynı cezaya hükmolunacaktır.
  • Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.353/3’te yer alan düzenleme doğrultusunda, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu uzlaştırma kapsamında değildir.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019