Davalar & Makaleler

TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ARABULUCULUK YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ

29 Haziran 2019

Sanayi toplumunda gelişen ekonomik sistemlerde üretim faktörleri arasındaki paylaşımda emek ve sermaye arasında ciddi bir çatışma bulunmaktadır. Çalışanlar ile işverenler çoğu zaman meselelere aynı pencereden bakamamaktadırlar. İşçi bakımından ücret konusu ön planda iken, işveren ortaya çıkan maliyetleri göz önünde tutarak hareket etmektedir. Bu durum zaman zaman birtakım uyuşmazlıkları doğurmaktadır.

Bu çerçevede, işçi sendikası ile işveren sendikası(kuruluşu) veya işveren arasında toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında menfaat uyuşmazlığı yani mevcut çalışma şartlarında, haklarda değişiklik yapılması ya da yeni hakların kabul ettirilmesi amacıyla ortaya çıkan uyuşmazlıklar toplu iş uyuşmazlığı olarak tanımlanmıştır. Ortaya çıkan toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde, barışçı yollar olarak uzlaştırma, arabuluculuk, tahkim ve mücadeleci çözüm yollar olarak ise grev ve lokavt öngörülmüştür.

Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümlemek için çeşitli yollardan faydalanılmaktadır. Her ülkenin sosyal, ekonomik ve hukuki bünyesinin kendine özgü birtakım farklılıklar taşıması bakımından, barışçı çözüm yollarının düzenlenme şekli değişiklik göstermektedir. Genel itibariyle barışçı çözüm yolları, ulusal ekonominin ve kamu düzeninin olumsuz yönde etkilenmesini göz önüne alarak tarafların grev ve lokavt haklarına bazı kısıtlamalar getirerek sulhen uyuşmazlığı halletmek amacı taşımaktadır. Bu yollar uzlaştırma, arabuluculuk ve tahkim olup, çalışmamızda arabuluculuk kurumu incelenmiştir.

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile getirilen yeni düzenleme ile barışçı çözüm yollarından biri olan uzlaştırma kurumu yerine, daha hızlı ve etkin olabilmesi amacıyla birincil bir çözüm yol olarak öngörülerek mevzuatımıza giren arabuluculuk kurumu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile birtakım değişiklikleri barındırarak uygulanmaya devam etmiştir. Toplu iş sözleşmesinin yapılması aşamalarına göre olağan arabuluculuk (m.49, m.50) ile olağanüstü arabuluculuk kurumu (m.60, m.63) olarak yapılabilecek bir ayrım içerisinde düzenlenmiştir.

Olağan arabuluculuk kurumunda, 6356 sayılı Kanun sisteminde tarafların grev ve lokavta başvurmaları ya da grev ve lokavtın yapılamayacağı hallerde de zorunlu tahkime(Yüksek Hakem Kurulu) gitmenin ön koşulu olarak, barışçıl çözüm yolu olan arabuluculuk aşamasından geçilmiş olması ve anlaşmanın bu aşamada da uyuşmazlığın giderilmemiş olması aranmaktadır. Buna göre toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar uyuşmazlığın çözümü için öncelikle barışçıl yolu olarak arabuluculuk aşamasından geçecek, buna rağmen uzlaşma sağlanamaması halinde mücadeleci yollara başvurabileceklerdir.

Olağanüstü arabuluculuk olarak adlandırılan kurumda ise, kanuni bir grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta(m.60/VII) ya da grev ve lokavtın ertelenmesi halinde(m.63/II) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bizzat veya arabuluculuk faaliyeti için atayacağı bir kişi ile toplu menfaat uyuşmazlığını çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019