Davalar & Makaleler

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇU

25 Temmuz 2022

A. Suçun Tanımı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında 109. maddesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu düzenlenmiştir.

İnsanlar özgür bir şekilde bir yerde bulunabilme ya da başka bir yere gitme hakkına sahiplerdir. Kanunda düzenlenen bu suçla kişilerin iradeleri ile hareket edebilme, bir yerde bulunma hakları korunmaya çalışılmıştır. Bu suç adli makamlarca re’sen takip edilen suçlardan olup, şikayete bağlı suçlar kapsamında değildir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu her zaman her yerde oluşabilecek, kasten işlenen seçimlik hareketli bir suç olup, eylemler ilgili hükümde açıkça belirtilmiştir.

 • Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitme hürriyetinden yoksun bırakmak,
 • Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yerde kalma hürriyetinden yoksun bırakmak. (Bir kişinin bir yerde kapalı kalması, tutulması, gitmesine engel olunması, kapı kilitlenmesi, arabadan indirmemek gibi)

B. Ceza Miktarları ve Suçun Nitelikli Hali

Kanun düzenlemesine göre; bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Maddenin devamında suçu ağırlaştıran nedenlere de yer verilmiştir. Şöyle ki;

 • Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak olup,
 • Bu suçun;
  • Silahla,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  • Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Üstsoy, altsoy veya eşe ya da boşandığı eşe karşı, (3)
  • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılacaktır.          
 • Mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunacaktır.
 • Bu suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde ise, yukarıdaki belirtilen ceza miktarları yarı oranında artırılacaktır.

Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

C. Etkin Pişmanlık Hükümleri

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından etkin pişmanlık hükümleri TCK 110.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre,

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zarar verilmeksizin, mağdur kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakılacak olursa ceza üçte ikisine kadarı indirilebilecektir.

D. Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

            Türk Ceza Kanunu’nun 111’inci maddesine göre; tehdit, şantaj, cebir veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının işlenmesi sonucunda yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında ise, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunması mümkündür.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019