Davalar & Makaleler

TÜRK CEZA KANUNU’NDA ETKİN PİŞMANLIK

22 Haziran 2022

Etkin pişmanlık, suç bütün unsurlarıyla tamamlandıktan sonra kişinin bu suçtan pişmanlık duyması, iradi bir şekilde suçtan meydana gelen zararları gidermek istemesi hallerinde uygulanabilen, her suç için söz konusu olmayıp sadece belirli suç tipleri için geçerli olan, mağdurların zararının giderilmesi veya suçun faillerinin (ortakların) bulunması ve cezalandırılması açısından önemli bir kurumdur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(TCK.)’nda kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden ne şekilde yararlanacakları düzenlenmiştir. Bu kurumun uygulanmasıyla kişiye ya ceza verilmemesi yoluna gidilir ya da cezasında belirli bir indirim uygulanır. Ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden hangi aşamada yararlanıldığı da ceza indiriminde dikkate alınacaktır. Bu sonuçların oluşmasında suç tiplerini düzenleyen kanun maddelerine bakmak gereklidir.

A. Etkin Pişmanlık Uygulanabilen Suçlar

Türk Ceza Kanunu’nda etkin pişmanlık uygulamasıyla ceza indirimi oluşabilecek suçlar düzenlenmiştir. Bu suçlar;

 • Organ veya doku ticareti (TCK. Madde 91)
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK Madde 109)
 • Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs yağma, karşılıksız yararlanma (TCK Madde 168)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (TCK Madde 192)
 • Parada sahtecilik (TCK Madde 197-201)
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK Madde 221)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK Madde 245)
 • Zimmet (TCK Madde 247)
 • İrtikap (TCK Madde 250)
 • Rüşvet (TCK Madde 254)
 • İftira (TCK Madde 267)
 • Yalan tanıklık (TCK Madde 272)
 • Hükümlü veya tutuklunun kaçması (TCK Madde 292)
 • İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak (TCK Madde 297)

B. Etkin Pişmanlık ile Gönüllü Vazgeçme Arasındaki Fark

Gönüllü vazgeçme Türk Ceza Kanunu’nun 36’ncı maddesinde düzenlenerek şu şekilde ifade edilmiştir;

“Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.”

Etkin pişmanlık ve gönüllü vazgeçme birbirleriyle karıştırılan kavramlardır. Gönüllü vazgeçme, etkin pişmanlığın aksine bir suçun neticesinin oluşmasından önce suçun icra hareketlerinden gönüllü olarak vazgeçilmesi, suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesinin önlenmesi durumlarında uygulanan bir kurumdur. Gönüllü vazgeçme kasıtlı olarak işlenebilen her suç için uygulanabilirken, etkin pişmanlık ise bazı suç tipleri için özel hükümlerle düzenlenmiştir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019