Davalar & Makaleler

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

05 Mayıs 2022

Velayet; ergin olmayan kişilerin ya da ergin ve kısıtlı olup hakimin vasi atanmasına gerek görmediği kişilerin hem şahıs hem de malvarlığına ilişkin haklarını korumak amacıyla, kanunun anne ve babaya tanımış olduğu hak ve yükümlülüklerin tümünü ifade etmektedir.

Kural olarak evlilik devam ettiği sürece anne ve baba velâyeti birlikte kullanır, ancak anne ve babanın evli olmadığı durumda dünyaya gelen kişilerin velayeti anneye aittir. Yasal sebep olmadıkça velâyet anne ve babadan alınamaz. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Velayet, anne ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Velayet sahibi olmayıp çocukla kişisel ilişki kurma hakkı bulunan taraf, belirli koşulların oluştuğunu iddia ve ispat ederek velayetin değiştirilmesini hâkimden talep edebilir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 183’üncü maddesinde velayetin değiştirilmesi nedenleri örnek olarak sayılmıştır. Buradan hareketle;

  • Çocukla kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi,
  • Çocuğun velayet hakkı kendisinde olmayan üçüncü kişinin hakimiyetinde tutulması,
  • Velayet sahibinin yeniden evlenmiş olması,
  • Velayet sahibinin başka bir yere taşınması,
  • Velayet sahibi ebeveynin velayet hakkını gereği gibi kullanamaması,
  • Eğitim, sağlık, güvenlik, ahlak gibi, çocuğun menfaatinin gerektirdiği unsurlarda aksaklıklar yaşanması,
  • Velayet sahibinin kısıtlanması,
  • Velayet sahibinin vefatı vb.

durumlarından en azından birinin oluşması halinde velayet hak ve sorumluluğuna sahip olmayan ebeveyn, velayetin değiştirilmesini talep edebilecektir.

Velayetin değiştirilmesi halinde, mahkeme artık diğer ebeveynle çocuk arasında kişisel ilişki kuracak ve asıl talebin ferisi niteliğindeki uygun miktarda iştirak nafakasının velayet sahibi ebeveyne ödenmesine hükmedecektir.

Çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulduğundan velayetin değiştirilmesi davasının açılabilmesi için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Dolayısıyla durumun gerektirdiği anda açılabilecek bir davadır.

Velayetin değiştirilmesi davası, basit yargılama usulüne tabidir. Ayrıca velayet davaları kamu düzenine ilişkin olduğundan, re’sen inceleme ilkesi geçerlidir. Görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise, Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Velayetin değiştirilmesi davaları çekişmesiz yargı işlerindendir. Bu nedenle söz konusu davada 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 384 hükmü gereği, talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019