Davalar & Makaleler

CEZA YARGILAMASINDA KOVUŞTURMA AŞAMASI

02 Mayıs 2022

Kovuşturma, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2’nci maddesinde; “İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre” olarak tanımlanmakta olup, Ceza Muhakemesi Kanunu 175’inci madde ve devamında düzenlenmiştir.

Buna göre kovuşturma evresi; savcılık tarafından yeterli delil ve şüphenin var olduğu kanaati ile düzenlenen iddianamenin kabulüyle başlar ve böylelikle kamu davası açılmış olur. Soruşturma aşamasından farklı olarak, soruşturma aşamasında şüpheli olarak adlandırılan kişiler kovuşturma evresine geçilmesiyle birlikte artık sanık olarak adlandırılırlar.

Kovuşturma evresine duruşma evresi de denilmektedir. Bu evrede soruşturma aşamasının aksine kural sözlülüktür. Ayrıca kesintisizlik ilkesi ve doğrudan doğruyalık ilkeleri de kovuşturma aşamasında esastır. Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri usulüne uygun bir şekilde çağırır. Kovuşturma evresi kural olarak alenidir. Kovuşturma, mahkeme tarafından duruşmalı olarak yapılır ve kanunda belirtilen haller dışında duruşma herkese açıktır.

Kovuşturma aşamasında, olayla ilgili deliller ortaya konularak tartışılır ve bu doğrultuda bir hükme varılır. Kovuşturma aşaması devam ederken ortaya yeni deliller çıkabilir ve ortaya çıkan bu yeni deliller dava sürecine dahil edilebilir.

Kovuşturma aşaması sonucunda mahkemenin verebileceği kararlar ise şöyledir:

  • Beraat Kararı,
  • Mahkumiyet Kararı,
  • Davanın Reddi Kararı,
  • Davanın Düşmesi Kararı,
  • Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi,
  • Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı.

Kovuşturma aşamasının son bulması için verilen kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Yerel mahkemenin verdiği hüküm üst yargı mercilerine taşınır ve devamında onanırsa karar kesinleşecek ve artık kovuşturma aşaması sona erecektir. Mahkeme kararının süresi içerisinde üst mahkemeye taşınmaması veya kesin karar niteliğinde olması halinde karar kesinleşmiş olur ve kovuşturma evresi sona erecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019