Davalar & Makaleler

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI

09 Nisan 2022

Rekabet yasağına ilişkin hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 444 ila 447’nci maddelerinde yer almakta olup; bu düzenlemeler ile işçinin, rekabete konu iş yerinde çalışması sırasında işletme organizasyonu, üretim süreci ve müşteri çevresi gibi konularda edindiği bilgileri işten ayrıldıktan sonra rekabet piyasasında kullanmasının engellenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle işverenin önemli zararlara uğrama ihtimali engellenmeye çalışılmıştır.

Rekabet yasağı sözleşmeleri ile işçinin kendi hesabına rakip bir iş yeri açması veya bu nitelikteki yerlerde işe girmesi ya da işçinin rakip iş yeri ile iş ilişkisi dışında menfaat içeren ilişkide bulunması gibi faaliyetlerin yasaklanması sağlanmaktadır. Ancak rekabet yasağı sözleşmesinin geçerlilik koşulu; işverenin önemli ölçüde zarara uğraması ihtimalidir. Bu husus rekabet yasağı sözleşmesi bakımından temel bir kriterdir. Şöyle ki; işverenin önemli bir zarara uğraması ihtimalinin yokluğu sözleşmenin geçersizliğine; böyle bir ihtimalin sonradan ortadan kalkması ise yasağın hükümden düşmesine yol açacaktır. Yine amacından şaşacak şekilde geniş düzenlenmiş bir rekabet yasağı sözleşmesi için de dar yorumlama yoluna gidilebilecektir.

Ayrıca ve önemle belirtmek gerekir ki; rekabet yasağı sözleşmeleri uygulamada, sair mevzuata uygun olarak iki yıl şeklinde düzenlenmiş olsa da her iş ilişkisi bakımından özel durum veya koşullar var ise bu sürenin uzatılmasına imkan tanınmıştır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019