Davalar & Makaleler

LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ VE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA

05 Nisan 2022

Şirketlerin haklı nedenle feshini gerektiren unsurlar, objektif ve/veya sübjektif nitelikte olabilmektedir. Objektif nitelikli unsurları gerekçe göstererek fesih davasını açan ortağın kusuru aranmazken, sübjektif nitelikli sebepler öne süren ortağın kusurlu olup olmadığı önem teşkil etmektedir.

Şirketin feshini haklı sebeple isteme hakkı sadece ortağa tanınmış bir hak olup, davacı sıfatına şirket ortağı sahiptir. Şirketin feshi istendiği için, kural olarak davalı kısmında şirket tüzel kişiliğinin gösterilmesi gerekmektedir.

Tüm bunlarla birlikte; şirketlerde feshin son çare olması ve fesih davasının tali niteliği göz önünde bulundurularak, şirket ortakları arasındaki ilişkinin devam ettirilmesinin olanaksız hale geldiği kanaatine varılır ise, hakim resen, ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve ortağın şirketten çıkarılmasına karar verebilecektir. Yani hakime şirketin feshi yanında durumun gereğine göre ortaklıktan çıkarmaya karar verme konusunda takdir yetkisi verilmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha vardır ki; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlerin bir kişi ile kurulmasına da olanak vermiştir. Haliyle ortaklıktan çıkma ya da çıkarılma hususları, limited şirketin tüzel kişiliğini tek ortak kalana kadar etkilemeyecek, şirket tüzel kişiliği varlığını sürdürecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019