Davalar & Makaleler

ÇEVRİM İÇİ OYUN UYGULAMALARI İLE SOSYAL MEDYA HESAPLARININ HUKUKA AYKIRI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİ

03 Nisan 2022

Günümüzde sosyal medya hesaplarının, internet üzerinden haberleşme sağlanan mecraların ve çevrim içi oyun sektörünün gösterdiği gelişim ve gördüğü rağbet ile birlikte kullanıcı hesapları, ekonomik bir değer ile ölçülebilir olmuş ve ticari bir unsur niteliği kazanmıştır. Dolayısı ile bunlara yönelik bilişim suçları da gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde gündeme gelir olmuştur.

Söz konusu suçlara maruz kalan mağdurların önemli kısmı, kendilerine yöneltilen fiillerin suç teşkil ettiğinin bilincinde dahi olmadıklarından, ilgili yasal yollara başvur(a)mamaktadır.

Oysa söz konusu suç teşkil eden fiillere hukuk sistemimizde yer verilmiş olup, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bu anlamda çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu “Bilişim sistemine girme” başlıklı 243. Maddesine göre;

“(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Aynı şekilde “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” başlıklı 244. maddesi gereği;

“(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”

Görülmektedir ki; sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine, çevrim içi oyun uygulamalarına ve internet ortamında bu nitelikteki başka sistemlere, kullanıcının rızası olmadan hukuka aykırı yollarla giren ve/veya bunları sonrasında etkin bir biçimde kullanan kişiler bakımından cezalar öngörülmüştür. Ayrıca bu yönden cezaya hükmedilmesi için hesapların, hukuka aykırı yollarla ele geçirildikten sonra kullanılması gerekmemekte, sadece ele geçirilmiş olması dahi suçun meydana gelmesinde yeterli olmaktadır.

Bunlarla birlikte; sorumluluğun yalnızca Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile sınırlı kalmayacağı, şartları sağlıyor olması halinde tazminata ilişkin düzenlemelere de başvurulabilineceği hususu önem teşkil etmektedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019