Davalar & Makaleler

ADLİ SİCİL KAYDI İLE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ FARKI VE SİLİNMESİ

25 Mart 2022

A. ADLİ SİCİL KAYDI VE SİLİNMESİ

Bir suçtan cezası kesinleşmiş kişilerin cezaları ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileri adli sicil kaydında yer almaktadır. İnfazı çekilen, yükümlülükleri yerine getirilen cezalar adli sicil kaydından silinebilecektir. Çeşitli sürelere ve şartlara adli sicil kaydının silinmesi durumu, 9391 sayılı Adli Sicil Kanunu (Kanun) 9’uncu maddede düzenlenmiştir. Adlî sicildeki bilgiler;

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
 • Ceza zamanaşımının dolması,
 • Genel af halinde, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.
 • İlgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

Yukarıdaki şartların oluşmasıyla adli sicil kaydının silinmesi işlemi, Adalet Bakanlığına bağlı olan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvurularak yapılmaktadır.

B. ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI VE SİLİNMESİ

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı birbirlerinden ayrı kavramlardır. Cezası kesinleşmiş kişilerin cezaları ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileri öncelikle adli sicil kaydında yer almakta, cezanın infazının tamamlanmış olması veya adli sicil kaydının silinmesi durumlarında bilgiler arşiv kaydında yer almaya başlayacaktır.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi ise, belirli şartlara ve sürelere bağlanmıştır. Kanunda belirtilen durumların oluşması veya belirtilen sürelerin dolmasıyla adli sicil arşiv kaydının silinmesi talep edilebilecektir.

Kanunun 12’nci maddesinde düzenlendiği üzere arşiv bilgileri,

 • İlgilinin ölümü üzerine,
 • Anayasanın 76’ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren,
 • Yasaklanmış (Memnu) hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesiyle,
 • Yasaklanmış (Memnu) hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 • Diğer mahkûmiyetler bakımından ise, kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.
 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde talep aranmaksızın adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019