Davalar & Makaleler

ANNE BABANIN BOŞANMASI DURUMUNDA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI

21 Mart 2022

A- ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

Çocukla kişisel ilişkinin yaygın türü, velayeti anneye ya da babaya bırakılan çocukların diğer ebeveyni ile görüşmesi olarak bilinir. Kendisine velayet verilmeyen ebeveyn, mahkeme kararında belirlenen süre ve şekilde çocukla ilişki kurabilecektir. Çocukla kişisel ilişkinin bir diğer hali ise, anne baba dışındaki büyükanne ve büyükbaba gibi diğer akrabaların veya kişilerin çocukla kişisel ilişki kurması halidir.

Mahkemece çocuğun menfaatine olduğuna karar verilmesi halinde, özellikle büyükanne ve büyükbaba olmak üzere hala, amca, teyze dayı gibi diğer kişilerin çocukla kişisel ilişki kurulmasına izin verilebilir.

B- BÜYÜKBABA VE BÜYÜKANNENİN TORUNLARIYLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMASI

Boşanma sonrasında çocukla ilişki kurulmasını en çok talep eden kişiler, büyükanne ve büyükbabadır. Ülkemizin aile yapısı gereğince çocuklar, büyükanneler ve büyükbabalarla yoğun ilişki içerisinde büyümektedir. Bu nedenle boşanma durumunda, büyükanne ve büyükbaba mahkemeden çocukla kişisel ilişki kurulması talebinde bulunabileceklerdir.

C- DİĞER ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMASI

Türk Medeni Kanunu m.325 çocukla ilişki kurabilecek kişilere ilişkin bir sınırlama getirmemiştir. Hüküm gereğince öngörülen temel kriter çocuğun menfaatinin bulunmasıdır. Çocukla ilişki kurmayı en çok talep eden kişiler büyükanne ve büyükbaba olsa da; hala, amca, teyze dayı gibi akraba veya kişiler de kişisel ilişki kurulmasını talep edebilirler. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi T. 27.02.2008, E. 17948, K. 2389)

D- ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ŞEKLİ

Çocukla kişisel ilişki kurulmasının şekli çocuğun menfaatine ve aradaki ilişkinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterecektir. Fakat üçüncü kişilerin çocukla ilişki kurması ebeveynlerin ilişki kurması kadar sık ve aynı şekilde olmayacaktır. (YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12739 - K. 2016/12650- T. 28.6.2016)

Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin başlıca kurallar şu şekilde sıralanabilir;

  1. Kişisel ilişki kademeli olmamalıdır. Çocuk ile kurulacak kişisel ilişki, yıllara ve çocuğun yaşına göre değişiklik göstermemelidir.
  2. Kişisel ilişki kurulması şekli seçimlik olarak kararlaştırılamaz. Örneğin, görüşmenin Cumartesi veya Pazar gününde yapılması şeklinde görüşme gününün hangi gün olacağı belirsiz bırakılamaz.
  3. Kişisel ilişkinin kurulması şekli çocuğa veya taraflara bırakılamaz. Zira bu durum kararın uygulanmasını zorlaştıracak ve yeni anlaşmazlıklara sebebiyet verecektir.
  4. Kardeşler ile kişisel ilişki kurulması söz konusu ise, kişisel ilişki kurulması birlikte olmalıdır.
  5. Kişisel ilişki başkasının gözetiminde gerçekleştirilmesine karar verilemez. Kişisel ilişki kendi doğalığında gerçekleştirilmelidir.
  6. Kişisel ilişki süresi makul olmalıdır. Kişisel ilişkinin süresi, ilişki kurulmasının amacını gerçekleştirecek mahiyette olmalıdır. (Yargıtay 2. HD T. 12.11.2014, 2014-14356 E. 2014/22516 K.)
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019