Davalar & Makaleler

SAĞLIK MESLEK LİSELİ ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ STAJ DÖNEMİNE İLİŞKİN ÜCRET ALACAĞI

21 Haziran 2019

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2007 tarihli genelgesinde 5540 sayılı kanunla Sağlık Meslek Liselerinin Milli Eğitim Bakanlığına devredildiği ve Sağlık Meslek Liselerinin 3308 Sayılı kanun kapsamına alındığı, 2006- 2007 eğitim ve öğretim yılından itibaren Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim verdiği belirtilmiş olup, bu lisedeki öğrencilerin 11 ve 12. Sınıfta yapacakları meslek eğitimi stajı için mezkur mevzuat hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır.

Bu çerçevede, sağlık meslek liseli öğrencilere okul müfredatı gereği zorunlu olan staj dönemlerine ilişkin olarak, yapmış oldukları çalışma karşılığı olarak ücret ödenmesi öngörülmektedir. Bu ücret alacağı 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinin amir hükmü gereği kanuni ücret alacağı olup, meslek eğitimi gören öğrencinin ücret alacağı hiçbir şekilde bertaraf edilemeyecektir. Öğrencilerin staj yaptıkları kurumlar dahilinde hukuki süreçler ayrıca yürütülerek alacakların tahsili gerçekleştirilmektedir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hukuki danışma için Bol Günal Hukuk Danışmanlık Büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019