Davalar & Makaleler

SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI VE İPTALİ İŞLEMLERİNE KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLU

17 Mart 2022

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında düzenlenen hallerde sürücü belgesinin geri alınması ve bazı hallerde iptal edilmesi mümkündür.

Sürücü belgesinin iptal edilmesi veya geri alınması halinde, bu işlemlere karşı iptal davası açmak veya itiraz etmek mümkündür. Sürücü belgesinin iptal edilmesi veya geri alınması halinde, işlemin niteliğine ve işlemi gerçekleştirilen yetkili kuruma göre başvuru süresi ve görevli merci değişiklik göstermektedir.

A- SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASINI GEREKTİREN HALLER

Sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren başlıca haller kısaca şu şekilde sıralanabilir;

 • Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanma,
 • Bazı suçlardan mahkûm olma,
 • Sağlık durumunda değişiklik nedeniyle sürücü belgesi alma şartlarının kaybı,
 • Bir yıl içerisinde üç defadan fazla kırmızı ışık kuralının ihlal edilmesi,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde altında araç kullanılması,
 • Bir yıl içerisinde beşten fazla hız sınırının yüzde otuzdan fazla ihlal edilmesi,
 • Aracın ani şekilde yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (spin atma veya drift yapma),
 • Ceza puanının doldurulması.

B- SÜRÜCÜ BELGESİNİN İPTALİNİ GEREKTİREN HALLER

Sürücü belgesinin iptalini gerektiren başlıca haller ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Sürücü belgesinin mevzuata aykırı olarak edinilmesi,
 • Beş yıl içerisinde iki defa sürücü belgesinin geri alınması,
 • Bir yıl içinde üç defa yüz ceza puanının doldurulması,
 • Aday sürücülük sırasında yasaklanan fiillerin işlenmesi.

C- İPTAL EDİLEN VEYA GERİ ALINAN SÜRÜCÜ BELGESİNİN İADESİ

Geri alınan veya iptal edilen sürücü belgesinin sürücüye iade edilme şartları iptal veya geri alma sebebine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Sürücü belgesinin iade edilebilmesi için geri alma veya iptal sebebine göre belirlenen psiko-teknik testlerin ve eğitimlerin başarıyla tamamlanması, geri alma süresinin sona ermesi gibi şartların yerine getirilmesi gereklidir. Örneğin, alkol cihazının üflenmemesi sebebiyle iki yıl süreyle geri alınan sürücü belgesinin iadesi için iki yıllık sürenin dolması gereklidir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019