Davalar & Makaleler

SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜRENİN TESPİTİ/ HİZMET TESPİTİ DAVASI

02 Mart 2022

İşverenler, mali yükü nedeniyle çalıştırdıkları işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimini yapmayabilmekte veya eksik bildirim yapabilmektedirler. Bu durumda hem işçi hem de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) zarara uğratmaktadır. İşçinin çalışması, yaşlılık aylığı için gerekli gün ve yıl süresine eklenmediğinden, işçi emekli olamamakta ya da düşük maaşla emekli olmaktadır.

İşçinin çalışmasının SGK’ya bildirilmemesi, sigorta priminin ödenmemesi veya eksik ödenmesi gibi hallerde işçinin çalıştığı sürenin sayılması için başvurması gereken yol hizmet tespit davası açmaktır. Bu dava neticesinde işverenin SGK’ya bildirmediği sürelerdeki çalışmalar, mahkemece tespit edilmekte ve sigortalılık süresine eklenmektedir.

Hizmet tespit davaları işverene karşı açılmakta, SGK ise feri müdahil olarak davada yer almaktadır.

Hizmet tespit davasının kazanılması halinde, tespit edilen süreler işçinin çalışma süresine eklenir. İşveren ise, yatırmadığı primleri ve gelir vergisini ödemek zorunda kalacaktır. Aynı zamanda sigorta bildiriminin yapılmaması nedeniyle, işverene 5510 sayılı Kanun ile öngörülen idari para cezaları uygulanabilir.

Hizmet tespiti davası, hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde açılması gereklidir. Bu süre hak düşürücü süre olup, 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açılmaması halinde dava açma hakkı ortadan kalkacaktır. Diğer yandan işçinin çalışması SGK tarafından yapılan incelemede tespit edilirse ya da işverence işe giriş bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu, aylık sigorta primleri bildirgesi, sigortalı hesap fişi gibi belgeler işverence SGK’ya verilmiş olması halinde, beş yıllık hak düşürücü süre söz konusu olmayacak, işçi her zaman bu davayı açabilecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019