Davalar & Makaleler

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNCE KESİLEN TRAFİK CEZALARINA KARŞI İTİRAZ VE İPTAL BAŞVURUSU

09 Aralık 2021

Trafik cezaları, kural olarak trafik polislerince ya da jandarma trafik ekiplerince uygulanmaktadır. Bununla birlikte Karayolları Trafik Kanunu’nda fahri trafik müfettişlerine sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarının denetlenmesinde trafik ekiplerine yardımcı olma görevi verilmiştir. Fahri trafik müfettişleri kamu görevlisi olmayıp, bu görevi ücretsiz ve fahri olarak yerine getirmektedirler.

Fahri trafik müfettişleri, tespit ettikleri trafik kuralı ihlaline ilişkin tutanak tutmakta ve en geç bir haftalık süre içerisinde ilgili trafik kuruluşuna göndermektedirler. Fahri trafik müfettişleri araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz ve belge kontrolü yapamazlar.

İlgili trafik kuruluşunca fahri trafik müfettişince düzenlenen tutanak uyarınca trafik cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir.

Fahri trafik müfettişlerinin kamu görevlisi olmaması, tutanakların sadece müfettiş tarafından tek taraflı olarak düzenlenmesi ve bazen trafik cezasını haklı kılacak yeterli bilgi, belge, fotoğraf eklenmemesi nedeniyle bu tür tutanaklarla düzenlenen trafik cezalarına karşı muhakkak itiraz yoluna başvurularak hukuki denetiminin yapılması sağlanmalıdır.

Fahri trafik müfettişlerince düzenlenen cezalara karşı başvuru yolu diğer trafik cezalarıyla aynıdır. Bu cezalara karşı sulh ceza hâkimliklerine tebliğden itibaren 15 gün içerisinde itiraz ve iptal talebiyle başvuru yapılmalıdır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019