Davalar & Makaleler

TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSTİSNAİ YOLLARDAN KAZANILMASI HALLERİ

18 Kasım 2021

Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre, bazı şartlara sahip kişilerin Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşlığa kabul edilmesi mümkündür. İstisnai yollarla Türk vatandaşlığının kazanılması yolu, vatandaşlığın asıl kazanma yolu olan ikamet yoluyla kazanma dışında özel olarak öngörülen hallerle sınırlıdır. İstisnai yolla Türk vatandaşlığının kazanılması belli şartlara bağlanmış olup bu şartlar aşağıdaki gibidir.

 A- Yatırım, Sportif, Kültürel Ve Sanatsal Katkılar Yoluyla Vatandaşlığın Kazanılması

Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen kişiler cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Bu yolla vatandaşlığın kazanılması için yapılacak başvuru sonrasında ilgili bakanlıkça yabancının vatandaşlığa alınması teklif edilmesi gereklidir.

 B- 4/4/2013 Tarihli Ve 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (J) Bendi Uyarınca İkamet İzni Alanlar İle Turkuaz Kart Sahibi Yabancılar Ve Bunların Yabancı Eşi, Kendisinin Ve Eşinin Ergin Olmayan Veya Bağımlı Yabancı Çocuğunun Türk Vatandaşlığını Kazanması

Düzenlemeye göre, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.31/1.j bendi uyarınca geçici ikamet izni alanlar, eşi ve çocukları bu madde kapsamında vatandaşlığa alınabilirler.

Gayrimenkul alımı ya da yatırım yaparak vatandaşlık kazanılması olarak da bilinen vatandaşlığı kazanma hali bu düzenleme kapsamındadır. Bu yolla vatandaşlık kazanma şartları ve yapılacak yatırım sınırları şu şekildedir;

  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı yapılması,
  • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi,
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturulması,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırılması,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alınması,

Turkuaz kart sahibi olan yabancılar ve yakınları da, bu madde kapsamında vatandaşlık kazanabilmektedirler.

Turkuaz Kart, uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara verilir. Turkuaz kart sahibi olanlar bu hükme dayanarak başvuru yapmaları halinde başvuruları değerlendirilerek kabul veya ret kararı verilecektir.

 C- Cumhurbaşkanlığı Kararı İle Zaruri Olduğu Gerekçesiyle Türk

Vatandaşlığının Kazanılması Cumhurbaşkanlığınca, bir yabancının vatandaşlığa alınması zaruri ve gerekli görülmesi halinde vatandaşlığa kabul kararı verilebilmektedir. Kanunda zaruret halleri belirlenmemiş olup, bu durumun takdiri cumhurbaşkanına bırakılmıştır.

 D- Göçmenlerin Vatandaşlık Kazanması

İskân Kanunu uyarınca göçmen, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip kabul olunanlardır. Bu kanun kapsamında göçmen statüsüne alınanlar bu madde kapsamında başvuruda bulunarak Türk vatandaşlığı kazanabilirler.

“Vatandaşlık Başvurusunun Reddi Halinde Başvurulabilecek Dava Yolları”na ilişkin ilgili yazımıza bakabilirsiniz.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019