Davalar & Makaleler

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

11 Kasım 2021

Türk vatandaşı ile evlenme, yabancı eşe doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmamaktadır. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu kişiler kanunda aranan şartları karşılamaları halinde Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi için aranan şartlar şunlardır:

  • Evliliğin en az 3 yıldır sürüyor olması,
  • Aile birliği içinde yaşama,
  • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
  • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama

Evliliğin 3 yıllık süre dolmadan ölüm veya boşanma nedeniyle sonlanması halinde, özel düzenleme öngörülmediğinden yabancı eş Türk vatandaşlığına hak kazanamayacaktır. Fakat eşin başvuru sonrasında ölmesi halinde, aile birliği içine yaşama şartı aranmamakta ve yabancı eş diğer şartları karşılaması halinde Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvurularda karşılaşılan gerekçelerden en yaygın olanı, eşlerin aile birliği içerisinde yaşamadıkları iddiasıdır.

Aynı çatı altında yaşamama, bu durumun en basit göstergesi olarak kabul edilmekteyse de her evlilik ilişkisi kendi açısından değerlendirilmelidir. Diğer yandan idari merciler evliliğin muvazaalı olup olmadığını değerlendirme yetkisine sahip olmadığından, evliliğin muvazaalı olduğu iddiasıyla vatandaşlık başvurusu reddedilemeyecektir.

“Vatandaşlık Başvurusunun Reddi Halinde Başvurulabilecek Dava Yolları”na ilişkin ilgili yazımıza bakabilirsiniz.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019