Davalar & Makaleler

ÖLÜM SONRASI MİRAS KALAN MALLARIN YÖNETİMİ VE TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI DAVASI

05 Kasım 2021

Bir kişinin ölümü sonrasında, miras bırakanın (murisin) bütün hak ve borçları bir bütün halinde mirasçılara geçer. Olağan olan miras kalan malların mirasçılar arasında paylaştırılarak miras ortaklığının sona ermesidir. Fakat bazen mirasçıların anlaşamaması veya başka sebeplerle miras paylaşımı ve tasfiyesi yapılamamaktadır. Bu durumda miras kalan malların yönetiminin nasıl olacağı sorusunu ortaya çıkarmaktadır.

A- Miras Ortaklığı- Elbirliği Mülkiyeti Hali

Mirasçılar miras kalan mallara elbirliği mülkiyeti ile sahiptir. Elbirliği mülkiyetine göre, mirasçılar tüm mallar üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir ve bu hak henüz paylara bölünmemiştir.

Mirasçılar miras kalan mallar üzerinde ancak oybirliği ile tasarruf edebilirler. Örneğin miras kalan taşınmazın kiraya verilebilmesi için tüm mirasçıların sözleşmeye taraf olması gereklidir. Fakat acele yapılması gereken işlemler ya da küçük idare işlemlerinin mirasçıların tek başına yapabileceği kabul edilmektedir.

Mirasçılar mallar üzerindeki haklarını korumak için tek başlarına dava açabilirler. Bu durumda diğer mirasçılar da sağlanan korumadan yararlanır.

Mirasçılar miras kalan mal ve haklardan yararlanma hakkına sahiptir. Fakat bu konuda mirasçıların anlaşması gereklidir. Örneğin, bir taşınmazın kiraya verilip verilemeyeceği veya kime, nasıl, hangi şartlar altında kiraya verileceği hususunda mirasçıların anlaşması gereklidir. Bu hususlarda anlaşılmadan evin kiralanması halinde diğer mirasçılar taşınmazın tahliyesini talep edebilirler.

Mirasçıların miras ortaklığına ait malların yönetimi ve kullanımında anlaşamaması ya da birlikte hareket etmelerinin oldukça zor olması hallerinde malların yönetimi için terekeye temsilci atanması istenebilir. Tereke temsilcisi atanabilmesi için miras paylaşımının yapılmamış olması gereklidir.

B- Terekeye Temsilci Atanması

Miras kalan malların yönetimi ve kullanımında mirasçıların anlaşamaması ya da birlikte hareket etmelerinin oldukça zor olması durumlarında mirasçılardan her biri terekeye temsilci atanmasını sulh mahkemesinden isteyebilir. Mahkemenin talebi yerinde görmesi halinde terekenin yönetimi için tereke temsilcisi atanır. Atanan temsilciye diğer mirasçılar itiraz edebilirler.

Mirasçılar temsilci olarak atanacak kişiyi mahkemeye önerebilirler. Fakat mahkeme bu taleple bağlı değildir.

Tereke temsilcisinin yetkisi, miras ortaklığına dâhil olan tüm malları kapsayabileceği gibi sadece belli bir dava veya belli bir konu ile de sınırlandırılabilir.

Tereke temsilcinin görevi, miras ortaklığının sonlandırılmasına yani miras mallarının paylaştırılmasına kadar devam eder.

* Miras paylaşımına ilişkin bilgi için, miras paylaşımına ilişkin yazımıza bakabilirsiniz.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019