Davalar & Makaleler

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA BEDELLERİNİN ARTIŞ ORANI

02 Kasım 2021

Kira artış oranı, kiralanan taşınmazın kira bedelinin belli zamanlarda belirli oranda arttırılmasıdır. Kira sözleşmelerinin toplumsal önemi nedeniyle konut ve işyeri kiralarında mal sahiplerinin kira artışını istediği oranda yapması mümkün değildir.

Konut ve çatılı işyeri kiraları artış oranının üst sınırı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nun 339 ila 356’ncı maddeleri arasında konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümler yer almakta, “Kira Bedelinin Belirlenmesi” başlıklı 344’üncü maddesinde kira artışı oranı düzenlenmektedir.

A- Kira Sözleşmesinde Kira Bedeli Artış Oranının Belirlenmiş Olması Halinde Uygulanacak Artış Oranı

Kira sözleşmesinde kira bedeli artış oranı belirlenmişse, yeni kira döneminde yapılacak kira bedeli artışı bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 (oniki) aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemeyecektir. Diğer bir deyişle tarafların anlaştıkları kira bedeli artış oranı önceki kira yılındaki on iki aylık TÜFE ortalamasından fazla ise önceki kira yılındaki on iki aylık TÜFE ortalaması oranı uygulanacak, anlaşılan kira bedeli artış oranı önceki kira yılındaki on iki aylık TÜFE ortalamasından az ise anlaşılan artış oranı uygulanacaktır.

Taraflar kira artış oranını TÜFE oranı olarak kararlaştırabilecekleri gibi yapacakları sözleşme ile kendi belirledikleri bir oran üzerinde de anlaşabilirler ancak bu oran son 12 ayın yıllık TÜFE oranlarının ortalaması oranını geçmemelidir.

B- Kira Sözleşmesinde Kira Bedeli Artış Oranının Belirlenmemiş Olması Halinde Uygulanacak Artış Oranı

Kira sözleşmesinde kira bedeli artış oranı belirlenmemişse ya da belirlenen artış oranı anlaşılabilir değilse taşınmaz sahibi tek taraflı olarak kira artık oranı belirleyemez. Kira sözleşmeleri yapılırken eski matbu sözleşme metinlerinin kullanılması, sözleşme yapılırken gerekli özenin gösterilmemesi veya yazılı sözleşme yapılmaması nedeniyle kira bedeli artış oranı yazılmayabilmektedir. Bu durumda ya taraflar kendi aralarında anlaşacaklar ya da artış oranı dava yoluyla belirlenecektir.

Kira bedelinin artış oranı belirsiz olması halinde kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 (oniki) aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019