Davalar & Makaleler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) TARAFINDAN YERSİZ ÖDENEN MAAŞ VE ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI

25 Ekim 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yasal şartlar kapsamında vatandaşlara maaş veya çeşitli ödemelerde bulunmaktadır. Bununla birlikte bazı hallerde SGK tarafından yasal şartlara aykırı olarak ödemeler yapılabilmektedir. Yersiz ödeme, kurumun hatasından kaynaklanabileceği gibi, kişilerin kast ve kusurlarından doğabilir. Yersiz yapılan ödemeler yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgililerden geri alınmaktadır.

A- Kişilerin Kast Ve Kusuru Nedeniyle Yersiz Ödeme Yapılması

SGK tarafından yapılan ödeme ilgilinin gerçeğe aykırı bildiriminden, gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerden, sahte hizmet bildirimi gibi hallerden kaynaklanması halinde ilgili kişilerin kast ve kusurundan kaynaklanmış sayılır. Bu hallerde yapılan ödemeler, ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu kapsamda tahsil edilecek ödemeler hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemelerdir.

B- SGK’nın Hatasından Dolayı Yersiz Ödeme Yapılması

Yersiz ödeme ilgili kişinin hilesi, kastı veya kusuru olmadan SGK’nın hatalı işleminden doğması halinde ödemelerin iade usul ve şartları farklıdır. Zira bu hallerde ilgili kişinin herhangi bir kusuru bulunmamakta, hatta kurum hatası nedeniyle ödemelerin iadesinin istenmesi halinde mağdur edilmektedir.

Yersiz ödemenin SGK’nın hatasından kaynaklanması halinde, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler istenebilir.

Hesaplanan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmidört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz olarak tahsil edilir. Yirmidört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Yersiz ödeme ve maaşların iadesinde iade gerekçesinin belirlenmesi önem arz etmektedir. SGK ilgili kişinin herhangi bir kusuru olmamasına rağmen kişi kusurluymuş gibi ödeme ve maaşların iadesini isteyebilmekte ya da usulüne aykırı olarak hesaplanan miktarlarda ödeme talep edebilmektedir. Bu hallerde dava yoluna başvurularak hak kayıplarının önüne geçilmelidir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019