Davalar & Makaleler

SUÇ ŞÜPHESİ NEDENİYLE BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULMASI VE KALDIRILMASI

10 Ekim 2021

Suç içeren işlemlerde kullanıldığı şüphesi üzerine, banka hesaplarına bloke konulması mümkündür. Şüpheli hesap hareketlerinin varlığı halinde şirketlere ait ya da bireysel banka hesaplarına bloke konulması sıkça rastlanan bir durumdur.

Banka hesaplarının bloke edilmesine ilişkin başlıca düzenlemeler şunlardır;

1- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Hükümlerine Göre Soruşturma Ya Da Kovuşturma Kapsamında Banka Hesabına El Konulması

CMK m. 123-134 arasındaki hükümlere göre ispat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluşturabileceği şüphesi ile mal varlığı, hak ve alacaklara el konulabilir. Bu kapsamda banka hesaplarına el konulması da mümkündür. El koyma tedbirinin hangi suçlar bakımından uygulanabileceği m. 128’de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Banka hesabına bu kapsamda el konulmuş ise, ilgili hükümler uyarınca el koyma kararının kaldırılması talep edilmelidir.

2- 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun M. 17 Kapsamında Banka Hesabına Koruma Tedbiri Uygulanması

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile suçtan kazanılan paranın aklanması ya da terörün finansmanında kullanıldığından şüphelenilen banka hesabına yine CMK m. 128 uyarınca el konulması mümkündür. Özellikle yasa dışı bahis oynamada kullanıldığından şüphelenilen banka hesaplarına bu kapsamda el koyma tedbiri uygulanabilmektedir. Bu durumda da yine CMK ’da belirlenen usule uygun olarak tedbirin kaldırılması talebinde bulunmak gereklidir.

3- 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun M. 19/A Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesi Şeklinde Hesaba Bloke Konulması

M. 19/A hükmüne göre; Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemleri, işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine; yedi iş günü süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermeme yetkisine sahiptir.

Düzenlemede işlemin 7 günlük ertelenmesinden bahsedilmişse de uygulamada belli bir işlem değil tüm banka hesabı bloke edilmektedir.

Bu kapsamda verilen erteleme kararı sadece 7 günle sınırlı olup, 7 günün sonunda başkaca bir karar alınmadığında sona ermektedir.

Banka hesabına banka konulmasına ilişkin yaşanan sorunların başlıca sebebi bu hükümden kaynaklanmaktadır. Düzenleme hukukumuza yeni sayılabilecek bir tarihte 2016 yılında girmiş bulunmaktadır. Fakat düzenleme içerdiği belirsizlikler nedeniyle hesap sahiplerinin mağdur olmasına neden olmaktadır. Zira karara karşı itiraz yolu öngörülmemiş, idari tasarruf ile banka hesabının kullanılması 7 gün süreyle dondurulmaktadır. Diğer yandan bankalar 7 günün sonunda bloke işlemini kaldırması gerekmekteyken, blokeyi kaldırmaktan kaçınabilmektedirler. Bu durumda gerekli idari başvuruların yapılması, gerekirse dava yoluna gidilmesi yerinde olacaktır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019