Davalar & Makaleler

İKİNCİ EL MOTORLU ARAÇ SATIŞINDA OTO EKSPERTİZ FİRMA VE BAYİLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

18 Eylül 2021

“İkinci El Araç Satışında Satıcının Sorumluluğuna İlişkin Getirilen Düzenlemeler” başlıklı yazımızda ikinci el motorlu araç satışında satıcının hukuki sorumluluğunu doğuracak durumlar ile alıcıların satıcıya karşı ileri sürebileceği talepleri ifade etmiştik.

Motorlu aracın ayıplı satışına ilişkin olarak,

  • Bu İşin Ticareti İle İlgilenen, Yani Meslek Olarak İştigal Eden Gerçek Kişi Ve Tüzel Kişiler (Tacir Satıcı)
  • Normal Olarak, Yani Ticareti İle İlgilenmeyip Sadece Aracının Satışını Gerçekleştiren Kişiler (Tacir Olmayan Satıcı) doğrudan sorumlu olacaklardır.

Motorlu araç satışında alıcı ve satıcı “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında zorunlu olarak veya isteğe bağlı oto ekspertizi yaptırabilecek olup, oto ekspertiz hizmetlerine bağlı olarak;

  • Ayıplı veya eksik olarak yapılan oto ekspertiz hizmetinden kaynaklı,
  • Ya da kasıtlı olarak gerçeğe aykırı düzenlenen raporlara bağlı,

Oto ekspertiz firma ve bayilerinin ayıplı hizmetten kaynaklı olarak hukuki ve cezai sorumluluğu doğabilecektir.

  • Oto ekspertiz firmalarının gerçekleşen satıştan doğan sorumluluğunun sınırını, vermiş olduğu hizmet belirleyecek olup, müşteri ile firma arasında imzalanan oto ekspertiz hizmet sözleşmesi (paket kapsamı) kapsamı önem arz etmektedir.
  • Özellikle aracın kilometresinin doğru tespit edilememesi, boya ve kalınlıklarının ölçümünde hatalar gözlenmekte, motor aksamlarının kontrolüne ilişkin tespitlerde problemler görülmektedir.
  • Firmanın ağır ve/veya hafif kusuru ile hilesi ve sorumlu olacağı tutarlar her somut olay bakımından ayrıca değerlendirilerek sorumluluk içeriği belirlenecektir.

Uygulamada Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde açılan çokça dava bulunmaktadır. Ancak dava sahiplerinin ekspertiz firmasının satıştan sorumluluğunun sınırının belirlenmesinde, dayanak karar ve mevzuat sunulması konusunda problem yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle somut olaya uygun olan hukuki talep ve içeriklerin oluşturulması önem arz etmektedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019