Davalar & Makaleler

TRAFİK İŞARETİ BULUNMAMASI YA DA YOLUN BOZUK OLMASI SEBEBİYLE OLUŞAN TRAFİK KAZALARINDA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU

30 Ağustos 2021

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve belediyeler sorumlu oldukları yolların bakımı, onarımı, gerekli tedbirlerin alınması veya işaretlenmesi gibi karayolunun sorunsuz olarak kullanıma hazır tutulmasını sağlamakla yükümlü kılınmışlardır.

Bununla birlikte gerek Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) gerekse belediyelerin sorumlu olduğu yollarda gerekli işaret levhalarının bulunmaması, kanalizasyon kapağının açık bırakılması, çalışma sonrası gerekli düzeltmelerin yapılmaması gibi çok çeşitli sebeplerle trafik kazaları meydana gelmektedir. Yolun bozukluğu veya trafik işaretlemesinin eksikliği nedeniyle oluşan kazalara bir veya birden fazla araç karışabilmektedir.

Bu tür kazalarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) veya Belediye’den kusuru oranında maddi ve manevi tazminat talep etmek mümkündür. Zira idarelerin sorumluluk alanlarındaki yollarda yasal yükümlülüklerine aykırı davranmaları hizmet kusuru niteliğindedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ya da belediyeden talep edilebilecek tazminat kapsamımdaki zararlar şunlardır;

  • Maddi tazminat: araçta oluşan zarar, tedavi masrafları, kaza nedeniyle geçici ya da kalıcı işgücü kaybı, ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı
  • Manevi tazminat: kaza nedeniyle yaşanan korku, fiziksel acı, yaralanma halinde oluşan manevi hazar ve ölüm halinde yakınların uğradığı manevi zarar.

Bu tür davalarda görevli mahkeme uzun süre tartışma konusu olmuş fakat Uyuşmazlık Mahkemesi güncel kararlarında adli yargının görevli olduğuna karar vermiştir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019