Davalar & Makaleler

AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ DİSİPLİN SORUŞTURMASI VE İHTAR PUANI

10 Ağustos 2021

5258 sayılı Aile hekimliği Kanunu’na göre aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları sözleşmeli kamu görevlisidirler. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının hak ve yükümlülükleri özel olarak düzenlenmiştir. Özel olarak düzenlenen hususlardan birisi de disiplin hükümleridir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının disiplin hükümleri kendilerine özgü olmasına rağmen bu düzenlemelere uyulmadan veya soruşturma yapılmadan disiplin cezası verildiği ya da aile sağlığı merkezi çalışanlarının tabi olmadığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hükümlerine göre disiplin cezası verildiği görülmektedir.

  • Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği m.11’e göre aile sağlığı merkezleri 6 aylık periyotlar halinde denetlenmektedir.
  • Yönetmelik m.13’te ise, aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesinin, bu maddede düzenlenen feshi gerektiren fiilin işlenmesi halinde savunma alınarak sözleşmenin sona erdirilebileceği düzenlenmiştir.
  • Yönetmelik m.14’te ise, Yönetmeliğin 2 numaralı ekinde belirtilen fiillerin işlenmesi halinde savunma alınarak ihtar puanı verileceği düzenlenmiştir. Bir dönem içerisinde ihtar puanının 200’e ulaşması halinde çalışanın sözleşmesi feshedilecektir.

Görüldüğü gibi ihtar puanı verilmesi ya da m. 13’e göre işlem yapılabilmesi için disiplin soruşturması yapılması, yedi günden az olmamak şartıyla savunma için süre verilmesi ve savunma alınması gereklidir. Aynı zamanda ihtar puanı verilmesi ya da sözleşmenin feshi ancak mevzuatta belirlenen merci tarafından gerçekleştirilebilir. Mevzuata aykırı olarak sözleşmenin feshedilmesi ya da ihtar puanı verilmesi halinde itiraz ve dava yoluna gidilerek yasal yollara başvurulabilecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019