Davalar & Makaleler

VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI İLE VASİYETNAMENİN AÇILIP İLGİLİLERE OKUNDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI

05 Nisan 2021

A) Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davası

Vasiyetin yerine getirilmesi (tenfizi) davasının açılması, miras bırakanın ölümüyle birlikte ortaya çıkan konulardan biridir. Mirasbırakan kişi, ardında yasal ve atanmış mirasçılar bırakabilir. Ancak bazı kişiler vardır ki, bunlar mirasçı sıfatında olmasa dahi belirli bir mal bırakılan kişilerdir. (Vasiyet Alacaklısı) Miras sonucunda ölüme bağlı tasarruf yoluyla mirasçılara belirli bir mal veya alacak bırakılması söz konusu olur. Belirli bir mal bırakılmış vasiyet alacaklısı, malına kavuşabilmek için dava açmalıdır. Bu dava, vasiyetnamenin yerine getirilmesi davası (tenfizi) olarak da adlandırılır.

Vasiyetnamede mirasçı olması istenilen ve belirtilen kişiler mirasçı sıfatına sahip olduklarından mahkemeden veraset ilamı alırlar. Veraset ilamıyla birlikte açılan vasiyetnamenin mirasçısı oldukları kayıt altına alınır. Dolayısıyla vasiyetnamenin tenfizini talep edemezler. Buradaki önemli nokta vasiyetname tenfizini, vasiyet alacaklısının talep edebilmesidir.

Vasiyetin tenfizi davası açılırken, miras bırakanın iradesini gösteren her türlü delilin öne sürülmesi gereklidir. Genellikle vasiyet alacaklısına bırakılan mallar taşınır ya da taşınmaz olur. Yasal mirasçıların bu durumdan haberi olmaması halinde çeşitli paylaşım sıkıntıları söz konusu olabilir. Ancak miras paylaşımı yapılırken vasiyetnamenin tenfizi davası açılmalı ve bu dava çerçevesinde, murisin iradesi kapsamında bir paylaşım yapılmalıdır. Vasiyet alacaklısının kendisine bırakılan malı resmi olarak edinmesi gerekir. Aksi takdirde üzerinde hak iddia edemeyecektir.

Bu davanın açılabilmesi için ortada geçerli bir vasiyetnamenin olması gerekmektedir. Eğer mirasçıların vasiyetnamenin açılmasından itibaren 1 yıl içerisinde iptalini isteyip vasiyetnameyi geçersiz hale getirmezlerse bu dava açılabilir. Zira mirasçıların vasiyetnamenin açılmasından sonra 1 yıl içerisinde vasiyetnamenin iptalini isteme hakları vardır. Dolayısıyla vasiyetnamenin geçersiz kılınması halinde vasiyet alacaklısının alacağının düzenlendiği vasiyetnamenin geçersiz kılınmasıyla alacağı da ortadan kalkar.

B) Vasiyetnamenin Açılıp İlgililere Okunduğunun Tespiti Davası

Vasiyetname, geçerli olup olmadığı ya da içeriğinin yerine getirilmesinin mümkün olup olmadığını anlamak için bu vasiyetnamenin TMK m.596 be 597 hükümlerine uygun olarak açılması ve ilgililere okunup tebliğ edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, vasiyetname kesinleşmez ve yerine getirilme olanağı söz konusu olmaz.

Uygulamada, genelde vasiyet alacaklısı tarafından vasiyetnamenin açılıp ilgililere okunduğunun tespitine ilişkin davalar açılmaktadır. Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespit edilmesinin amacı, mirasçıları ve lehine kazandırma yapılan kişileri bilgilendirme ve yasal haklarını kullanmayı temine yönelik bir işlemdir.

Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamenin, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen sulh hakimine teslim edilmesi zorunludur. Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da mirasbırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez teslim görevini yerine getirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bu yüzden doğacak zarardan sorumludur.

Vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağırılır. Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır.

Kaynakça: Erhan GÜNAY: “Soru ve Cevaplarla Miras El Kitabı” eserinden yararlanılmıştır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019