Davalar & Makaleler

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN DEVİR VE TESCİLLERDE TAPU HARCI İSTİSNASI VE İADESİ

01 Şubat 2021

492 sayılı Harçlar Kanunu m. 57 uyarınca tapu ve kadastro işlemlerinden 4 sayılı tarifede yazılı olan işlemler harca tabi kılınmıştır. Gayrimenkullerin satış, trampa gibi sebeplerle devri ve tescili halinde beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden nispi harç alınmaktadır.

Genel kural bu tür işlemlerden harç alınması olmakla birlikte bazı istisnalar öngörülmüştür. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun m.7/9 ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu m. 33’te kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak devirlerde tapu harcı ve diğer harç ve vergilerin alınmayacağı hükmü bulunmaktadır. Bu düzenlemelere rağmen süregelen alışkanlıklar nedeniyle bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden sonra Tapu Müdürlüklerince harç tahsil edilmeye devam edilmiştir. Konuyla ilgili tebliğler ile bu uygulamaların ancak bir kısmı engellenebilmiştir. Dolayısıyla bu süreçte tapı harcı ödemiş vatandaşların ödemiş oldukları harcı iadesini talep etme hakları mevcuttur.

Kentsel dönüşüm kapsamında tapu harcı ödeyen müteahhitler ve taşınmaz sahipleri veya taşınmazı ilk defa devralanlar harç iadesi amacıyla başvuru yapabilirler ve dava açabilirler.

Tapu harcı ödememesi gerekirken tapu müdürlüğü tarafından harç talep edilmesi nedeniyle harç ödemek zorunda kalan vatandaşların muhakkak ödeme yaparken, tahsilin hukuka aykırı olduğu yönünde ihtirazi kayıt eklemesi gerekmektedir.

Ödenen harcın iadesi için ilk yol harcın tahsilinden itibaren 30 gün içinde dava açılarak harcın iadesinin talep edilmesidir.

Diğer bir yol ise, ödemenin yapılmasından itibaren 5 yıl içinde vergi dairesine düzeltme başvurusu yapılması ve sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikâyet yoluna gidilmesidir. Bu başvurulara rağmen iadenin yapılmaması halinde zımmi ret veya açık ret cevabından itibaren 30 gün içinde dava açılması gereklidir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019