Davalar & Makaleler

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA BAŞVURU YOLU

15 Ocak 2021

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet, hayatımızın her köşesine girmiştir. Kişiye ait fotoğraf, adres, telefon numarası, TC kimlik numarası, hesap bilgisi, sosyal medya hesaplar ve paylaşılanlar, konum bilgisi gibi tüm bilgiler kişisel veridir.

Bu bilgileri toplayan ve işleyenler ise veri sorumlusudur. Veri sorumlusu kişisel verileri otomatik veya yarı otomatik ya da manuel olarak veri kayıt sistemine kaydeden gerçek veya tüzel kişidir. Telefon operatörleri, marketler, sosyal medya platformları, bankalar, işverenler, kamu kurumları gibi kişisel veri işleyen herkes veri sorumlusudur.

Veri sorumluluğunun yükümlülükleri ise şunlardır;

  • Aydınlatma yükümlülüğü: veri sorumlusu hangi verilerin ne amaçla ve ne kadar süre işleneceğini ve başka kişilerle paylaşılıp paylaşılmayacağını kişilere bildirmeli ve açık rızalarını almalıdır. Kişisel bilgilerin işlenmesi kural olarak açık rızaya bağlıdır.
  • Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü: veri sorumlusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamalı ve bunun için gerekli önlemleri almalıdır.

Örneğin, işverenler işçilerinin bilgilerini iş ile alakası olmayan amaçlarla kullanamazlar. İletişim amaçlarıyla vermiş olduğumuz telefon veya e-posta adresleri reklam amacıyla kullanılamaz veya başkalarına devredilemez.

Kişiler ise;

  • Hangi bilgilerinin toplandığını ve akıbetinin ne olduğunu öğrenme,
  • Kişisel verilerinin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle bir zarar oluşmuşsa zararlarının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde hakları ihlal edilen kişiler Kişisel Koruma Kurulu’na başvurabilir.

  • Bu başvuru için öncelikle veri sorumlusuna yazılı veya KVKK’nın belirlediği yöntemlerle başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru üzerine veri sorumlusu 30 gün içinde cevap vermelidir.
  • Veri sorumlusunun başvuru konusu talebi yerine getirmemesi durumunda veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde KVKK’ya başvurulmalıdır. KVKK’ya yapılan başvuru üzerine kurum gerekli incelemeleri yapacak ve hak ihlali olup olmadığına karar verecektir.
  • Kurum hak ihlalinin varlığına veya yükümlülüğün ihlaline karar verirse bu durumun düzeltilmesi yönünde talimat ve para cezası vermektedir.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019