Davalar & Makaleler

YASADIŞI BAHİS VEYA ŞANS OYUNU OYNATMA SUÇU

06 Aralık 2020

Bahis veya şans oyunu oynatılması izne tâbi olup, izinsiz bahis veya şans oyunu oynanması ya da oynatılması hukuka aykırıdır. İzinsiz bahis ve şans oyunlarının oynatılması suçu 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kanun kapsamında cezalandırılması öngörülen fiiller ve cezaları şu şekildedir:

  • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlamak - üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası
  • Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak - dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası
  • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek - üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
  • Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek - bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası

Görüldüğü gibi yasadışı bahis oynatmak, yer sağlamak, para transferine aracılık etmek ve reklam vererek teşvik etmek suç olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Bu sitelere girmek başlı başına suç oluşturmaz. Ayrıca bahsedilen fiillerin gerçekleştirilmesi gerekir. Yasadışı bahis oynama ise ayrıca kabahat olarak düzenlenmiş olup, suç değildir. Bu konuyla ilgili “Yasadışı Bahis Oynama Sebebiyle Para Cezası Ve İtiraz Usulü” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

Yasadışı bahis oynatıldığının tespiti halinde yasadışı bahis sitelerine erişimin engellenmesine, kullanılan yerin mühürlenmesine, kullanılan eşya ve elde edilen gelirin müsaderesine karar verilir.

Yasadışı bahis oynatma suçu internet ortamında da işlenebildiğinden kişinin bu suçu işlediğine ilişkin somut delillerin mevcut olması gereklidir. Telefondan erişimin sağlanmış olması, erişilen sitelerin yasal siteler olması, bahis kuponlarının yasal olmasına rağmen yasadışı olarak değerlendirilmesi halinde suç oluşmayacaktır. Diğer yandan uygulamada aramalar usule aykırı olarak gerçekleştirilebilmekte ya da bilgisayar veya telefon gibi elektronik eşyalar üzerindeki incelemeler usulüne aykırı olarak yapılabilmektedir. Dolayısıyla yargılamanın ve diğer tedbirlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi gereklidir aksi halde verilecek hüküm ve uygulanan tedbirler hukuka aykırı hale gelecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019