Davalar & Makaleler

ALIŞVERİŞ MERKEZİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE ORTAK GİDER KAVRAMI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN UYGULAMADAKİ YANSIMALARI

02 Aralık 2020

AVM işletmelerinin artması ve tüketiciler tarafından AVM 'lerin oldukça rağbet görmesi sebebiyle, ticari işletmelerin ve bazı esnafların AVM kiracısı olma eğilimi giderek artmıştır.

Ancak AVM kiracısı olmanın kira bedeli ödemek dışında önemli bazı yükümlülükleri söz konusudur. İşbu yükümlülüklerin bir kısmı eylemsel olmakla birlikte bir kısmı da malidir.

İşbu mali yükümlülükler, AVM işletmeleri tarafından ORTAK GİDER olarak adlandırılmaktadır.

Ortak Gider kavramının hukuken hangi statüye girdiği ve hangi mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiği 2016 yılına dek içtihat birliği sağlamaz iken, 2016 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri ile bu husus anlaşılır kılınmıştır.

Öncelikle 20.02.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve daha sonra 30.12.2016 tarihinde içerisinde bir kısım değişiklik yapılan Yönetmelik ile ORTAK GİDER kavramının sınırları çizilmiştir.

Bu tarihe kadar tarafların sözleşmesine bağlı kılınan ortak gider hesaplamaları ve ödemeleri bu tarihten sonra YÖNETMELİK hükümlerine bağıtlanmıştır. Birçok sözleşme; tarafların tacir olması ve AVM yönetimlerinin baskıcı tutumları sebebiyle kiracılar için oldukça ağır şartlar içermektedir. Yasal düzenlemenin yokluğu nedeniyle kiracılar tarafından ödenmesi zorunlu olmayan birtakım ödemeler de tahsil edilmiş / edilmektedir.

İlgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile AVM kiracılarının haksız/hukuka aykırı ödemelerin iadesini talep hakkı doğmuştur. Bu hususta firmalar lehine açılan davalar olumlu sonuçlanmış olup, bu ilamlar emsal niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda AVM kiracılarından alınan işbu usulsüz tahsilatların iadesi konusunda yasal yollara başvurulabilecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019