Davalar & Makaleler

İMAR KİRLİLİĞİNE SEBEP OLMA SUÇU

27 Kasım 2020

İmar kirliliğine sebep olma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre ceza öngörülen fiiller şunlardır;

  • Yapı ruhsatiyesi olmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmak,
  • Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade etmek,
  • Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade etmek.

Suç niteliği taşıyan bu fiiller karşılığında öngörülen ceza bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

İmar kanunu kapsamında yapılacak herhangi bir yapının yapılabilmesi için usulüne uygun olarak izin alınması gereklidir. Bu izne yapı ruhsatiyesi ya da kısaca ruhsat denmektedir. İzin olmadan yapılacak binalar TCK m.184 kapsamında suç oluşturacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise hüküm kapsamında cezalandırılan fiil yapı yapmak değil “bina” yapmaktır. Bina İmar Kanunu’nda “kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapı” olarak tanımlanmıştır. Üstü örtülü içine girip çeşitli faaliyetler yapılabilen betonarme veya ahşap kulübe, baraka, ev apartman gibi yapıların yapılması bu madde kapsamında cezalandırılmaktadır.

Düzenleme kapsamında yapı ruhsatiyesi olmayan yapının yapılması için kurulan şantiyeye elektrik, su veya telefon bağlantısına veya yapı kullanma izni (iskân) olmadan sınai faaliyetin icrasına müsaade eden yetkililer de cezalandırılmaktadır.

M. 184/4’e göre yapı ruhsatiyesi olmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmak, yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade etmek suçu ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanmaktadır. Maddede öngörülen alanlar dışında söz konusu fiillerin işlenmesi halinde suç oluşmayacaktır.

M. 184/5’e göre ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılan binanın ruhsata uygun hale getirilmesi halinde kamu davası açılmayacak ya da açılan dava düşecektir. Bu hükümle binanın hukuka uygun hale getirilmesi halinde ceza uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Uygulamada belediye veya özel imar alanı dışındaki mücavir alanda bina yapılması, balkonun kapatılması veya taşınmaza yeni alan katmayan yağmur sularından korunmak amacıyla yapılan yapılar nedeniyle vatandaşlar hakkında ceza soruşturması yapılabilmekte ve ceza uygulanabilmektedir. Oysa Yargıtay kararlarına göre bu hususlarda imar kirliliğine sebep olma suçu oluşmamaktadır. Diğer yandan 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyesi sınırlarının ilin mülki sınırlarıyla aynı hale getirilmesiyle tüm il sınırları TCK m. 184 kapsamındadır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019