Davalar & Makaleler

6136 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RUHSATSIZ SİLAH, MERMİ, BIÇAK VEYA DİĞER ALETLERİ VEYA BENZERLERİNİ BULUNDURMA, SATIN ALMA VEYA TAŞIMA SUÇU

02 Eylül 2020

6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik ile,

“Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin hususlar”

ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Bu kapsamda 6316 sayılı Kanun içerisinde, suç teşkil eden fiillere ilişkin düzenlemelere de geniş bir şekilde yer verilmiştir. Kanun’un 12, 13, 14 ve 15’inci maddelerinde belirtilen suç teşkil fiillere günlük hayatta sıkça rastlanılmaktadır. Bunlar;

  • Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu
  • Ateşli Silahlara Ait Mermi Bulundurma Suçu
  • Bıçak veya Diğer Aletleri veya Benzerlerini Bulundurma Suçu
  • Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu
  • Ateşli Silahlara Ait Mermi Taşıma Suçu
  • Bıçak veya Diğer Aletleri veya Benzerlerini Taşıma Suçu
  • Ruhsatsız Silah Satın Alma Suçu
  • Ateşli Silahlara Ait Mermi Alma Suçu
  • Bıçak veya Diğer Aletleri veya Benzerlerini Satın Alma Suçu
  • Silah veya Mühimmat Kaçakçılığı, Ticareti, Taşıma veya İmalatı Suçu

şeklinde sıralayabiliriz.

6136 sayılı Kanun’da belirtilen suç teşkil eden fiillerin işlenmesi halinde, hapis cezaları ile birlikte adli para cezaları hükmolunacağı belirtilmiş olup, somut olay kapsamında farklı farklı cezaların gündeme geleceği Kanun içerisinde detaylandırılmıştır. Yapılacak ceza yargılamasında seri muhakeme usulünün uygulanmasının bazı suçlar bakımından mümkün olduğunu, ateşli silahlara ilişkin raporların yargılamada önem arz ettiğini ifade etmek gerekir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019