Davalar & Makaleler

BELİRLİ MAL VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMESİ (İFASI)

16 Temmuz 2020

Miras bırakanın vasiyeti açıldığında belirli bir mal vasiyetinde bulunduğu görülürse, kendi yararına bu şekilde mal bırakılan kişinin (vasiyet alacaklısı) sadece terekeden bir alacak hakkı doğmuş olur. Bu hakkın konusu, vasiyet olunan malın mülkiyetinin kendisi üzerine devri istemidir.

Belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi, genelde vasiyet borçlularından istenir. Vasiyet borçluları ise mirasçılardır. Vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa önce ondan; yoksa yasal veya atanmış mirasçılardan istenebilir. Mirası reddeden mirasçıdan vasiyetin yerine getirilmesi istenemez.

Vasiyetnamede vasiyet olunan malın (para, taşınır mal, taşınmaz mal) belirli olması gerekir. Aksi durumda infazda güçlük çekilir. Belirli bir mal bırakılmasından amaç, vasiyette malın cins ve niteliğinin somut olarak bildirilmiş olmasıdır. Örnek olarak (…) nolu parsel üzerinde bulunan evin vasiyet edilmesi gibi olmalıdır.

Vasiyetçi belirli mal vasiyetinden fiilen dönebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda, “belirli mal bırakma vasiyeti de, vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, miras bırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar.” denilmektedir. Örneğin, miras bırakan vasiyete konu ettiği taşınmazı satmışsa, vasiyetnamede aksi belirtilmemişse, artık yerine getirilecek belirli mal vasiyeti ortadan kalkmış sayılır ve vasiyet alacaklısına bir şey verilmez.

Miras bırakanın borçları öncelikle ödendikten sonra, terekede bir şey kalmadığını veya saklı paylarını karşılayacak kadar meblağ bulunmadığını mirasçılar, vasiyet alacaklısına karşı defi olarak ileri sürebilirler. Mirasçılar, vasiyet yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra miras bırakanın daha önce bilmedikleri borçlarını öderlerse, vasiyet alacaklısından vasiyetin tenkisini isteyebilecekleri oranda verileni geri isteme hakkına sahiptirler.

Belirli malın mutlaka ölüme bağlı tasarrufta gösterilmesi zorunlu olduğu için ortada bir vasiyetnamenin bulunması gerekir. Keza mal vasiyetinden yararlanacak kişinin, vasiyetnamede belirtilmesi de şarttır. Bu hak başkasına, örneğin tenfiz memuruna bırakılamaz. Kural olarak vasiyette belirli malın terekede miras açıldığı zaman bulunması aranır. Vasiyet olunan mal, miras açıldığı zaman terekede çıkmazsa, aksi vasiyetnameden anlaşılmadıkça, mirasçıların “yerine getirme borcu” ortadan kalkar.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019