Davalar & Makaleler

SGK’NIN İLAÇ ÜCRETİNİ KARŞILAMAMASI HALİNDE BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
Kurucu Avukat

0538 275 63 57

epikpartnershukuk@gmail.com

13 Temmuz 2020

Hastalıklar insan hayatının kaçınılmaz bir parçası olup her insanın başına gelmektedir. Tıbbın ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı hastalıklardan kaçınamasak bile tedavi olabiliyoruz. Fakat tedavi süreçlerinin uzun ve pahalı olması hastaları ve yakınlarını zor duruma düşürebilmektedir. Kişilere sosyal riskler ve sağlık güvencesi sağlamayı amaçlayan sosyal sigorta sistemi, tedavi ve ilaç masraflarının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Anayasa’da yer alan sosyal devlet ilkesine rağmen bazı hastalıklarda kullanılan ilaç ücretleri SGK tarafından karşılanmamakta, hastalar mağdur edilmektedir. Özellikle bu tür ilaçların fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle hastalar neredeyse ölüme mahkûm edilmektedir. Hipofosfatazya hastalığı için “Strensiq” adlı ilaç, çeşitli kanser hastalıkları için talep edilen ilaçlar (Qarziba, Tecentriq vb.), İmmünoterapi ilaçları gibi ilaçlar bu kapsamda örnek gösterilebilir.

Gerek ulusal mevzuat gerekse uluslararası mevzuat vatandaşlara tıbbi bakım hakkı tanımakta, bu konuda devlete sorumluluk yüklemektedir. Vatandaşlar tıbbın ve teknolojinin elverdiği ölçüde tedavinin yapılmasını devletten talep edebilirler. Devlet de vatandaşlarının yaşam hakkını korumak ve yaşamlarını iyi bir şekilde sürdürmelerini sağlayacak tedbirleri almak zorundadır.

Dolayısıyla hastaların tedavilerinin yapılması ve gerekli ilaçların temini devletin yükümlülüğüdür. Bu nedenle ilaç ücretinin SGK tarafından karşılanmaması halinde bu karara karşı dava açılabilir, ihtiyati tedbir kararı ile ilaçların bir an evvel temini talep edilebilir. Eğer hastalar ilaç ücretini kendileri karşılamak zorunda kalmışlarsa, bu ücretlerin de tazminini isteyebilirler.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Fatmira MULAJ - Hukuk Danışmanı
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Fatmira MULAJ - Hukuk Danışmanı
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019