Davalar & Makaleler

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE AHISKA TÜRKLERİ'NİN MÜLKİYETE İLİŞKİN TALEPLERİ

05 Temmuz 2020

Ahıska Türkleri, 1944 yılında dönemin Sovyetler Birliği idaresi tarafından sürgüne gönderilmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında ise Ahıska Türklerinin geri dönme ümitleri canlanmıştır. Ahıska Türklerinin çeşitli devletlerde bulunması sorunun uluslararası bir nitelik kazanmasına neden olmuştur. Sorunun çözümü için Ahıska Türklerinin uluslararası alanda taleplerini dile getirmesi gerekli olmuştur. Gürcistan ve Rusya Federasyonu’nun da arasında bulunduğu komünist rejim sonrasında geçiş aşamasında bulunan devletler yaşanan hak kayıplarını telafi etmek için girişimlerde bulunmuştur. Bu ülkelerin Avrupa Konseyi’ne üye olmalarıyla birlikte başvurulabilecek yeni bir hukuki imkân ortaya çıkmıştır. Ahıska Türklerinin anavatanlarının günümüzde Gürcistan sınırları içinde kalması nedeniyle, Gürcistan sorunun muhatabı haline gelmiştir. Gürcistan, bağımsızlığını kazanması sonrasında Sovyetler Birliği döneminde yaşanan mağduriyetleri gidermek için çeşitli adımlar atmış fakat Ahıska Türklerinin dönüşü ve mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin bir düzenleme yapmamıştır. Gürcistan, 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olmuş ve Ahıska Türklerinin geri dönüşüne ilişkin hukuki düzenlemelerin yapılmasını taahhüt etmiştir. Gürcistan, 2007 yılında geri dönüşe ilişkin yasal düzenlemeyi yapmıştır. Gürcistan’ın yasal düzenlemesi, mağduriyetleri giderme bakımından eksik olması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle eleştirilmiştir. Ahıska Türkleri halen anavatanların dönememekte ve bu bölgede bulunan mülkiyetlerine kavuşamamaktadır. Eski komünist ülkelerden ve Gürcistan’dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) komünist döneme ilişkili pek çok başvuru yapılmıştır. AİHM bu konuda çok çeşitli kararlar vermiştir. AİHM’in benzer durumlarda verdiği kararlar bulunmakta olup, Ahıska Türklerinin de AİHM nezdinde hak arama imkânları bulunmaktadır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019