Davalar & Makaleler

EVLENMEYE İZİN DAVASI

17 Haziran 2020

Evlenme, nişanlıların evlilik birliğini meydana getirmelerini sağlayan bir hukukî işlemdir. Evlenme ile eşler arasında tam anlamıyla ortak bir hayat kurulmaktadır. Evlenme ayrıca eşler arasında sürekli bir hayat ortaklığı meydana getirir. Evlenen kişiler kurdukları evlilik birliğinin uzun yıllar devam etmesini isterler. Bundan dolayı belli bir süre devam etmek üzere evlenme yapılamaz. Evlenmenin hukuki niteliğini açıklayan görüşler içinde, evlenmenin aile hukuku sözleşmesi niteliği taşıdığı baskın görüştür.

Evlenmeye izin davası ile ilgili olarak önemli olan husus, yaştır. Buna göre evlenmeye izin davası, iradesi ile evlenmeye yetecek yaşta olmayan ancak belirli yaşı doldurmuş olmaları ya da sebep bulunması nedeniyle hakim kararı ile evlenmelerine olanak veren davadır.

Türk Medeni Kanunu’nda evlenme ehliyeti, hak ehliyetinden farklı düzenlenmiştir. Bir kimsenin evlenebilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması ve kanunda öngörülen yaşa ulaşmış olması gerekir.

Geçerli bir evlenmenin meydana gelebilmesi için evlenecek kişilerin ayırt etme gücünün olması yanında, kanunda öngörülen yaşa gelmiş olmaları gerekir. Kanunun belli bir yaş aramasının sebebi, yaşa bağlı olarak evlenecek kişilerin belirli bir olgunluğa ulaşmasının gerekliliğidir. Evlenme yaşı TMK m. 124’de, “Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” şeklinde düzenlenmiştir.

  • Normal evlenme yaşı: TMK m. 124’de erkek ve kadın ayrımı yapılmaksızın normal evlenme yaşı on yedi olarak belirlenmiştir. On yedi yaşın tamamlanması on sekiz yaşından gün almakla olur. Buna göre bu yaşın altındakiler kural olarak evlenemezler.
  • Olağanüstü evlenme yaşı: Olağanüstü bir durum ve önemli bir sebebin varlığı, bazen evlenme yaşını doldurmamış olan kimselerin evlenmelerini gerektirebilir. Bu gibi durumlar göz önüne bulundurularak olağanüstü hâllerde on altı yaşında olanların da evlenmelerine olanak tanınmıştır.

Bu hâlde evlenmenin meydana gelebilmesi için mahkemenin evlenmeye izin vermesi gerekir. TMK m. 124/2’ye göre mahkemenin evlenmeye izin vermesi için gerekli şartlar vardır.

Evlenmesine izin verilecek kadın veya erkek on altı yaşını doldurmuş olmalıdır. Bu yaşın altındakilerin evlenmesine hiçbir şekilde izin verilemez.

Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması gerekir. Böyle bir durumun bulunup bulunmadığını hâkim takdir eder. Örneğin, hamilelik önemli bir sebeptir.

Karardan önce mümkünse yasal temsilci dinlenmelidir. Yasal temsilcinin dinlenmesi evlenme izninin verilmesi için ön şart değildir. Hâkim, mümkünse yasal temsilciyi dinler, ancak onun fikri ile bağlı değildir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019