Davalar & Makaleler

NİŞANIN BOZULMASI SEBEBİYLE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ

05 Haziran 2020

Türk hukukunda nişanlılık ilişkisinin evlenme dışındaki bir sebeple bozulması neticesinde meydana gelen hukuki sonuçlardan birisi de nişan hediyelerinin iadesidir. TMK m.122’de getirilen düzenlemede: “Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir” denilmektedir.

Hediyelerin geri istenebilmesi için öncelikle nişanlılığın evlilik dışında bir sebeple sona ermesi gerekmektedir. Evlilik dışındaki sebepler nişanın bozulması ve ölümdür. Evlilik dışında bir sebeple sona eren nişanlılık halinden sonra nişanlılara verilen hediyeler geri istenebilir. Bu kapsamdaki hediyeler; nişanlıların birbirine vermiş oldukları hediyeler ve anne, baba veya onlar gibi davranan kişilerin diğer nişanlıya verdiği hediyelerdir. Verilen bu hediyelerin talep edilebilmesi için alışılmışın dışında yani daha pahalı ve farklı hediyeler olmalıdır.

Nişanlılık sebebiyle verilen hediye, olağan bir hediye ise, geri istenemez. Yargıtay’ın emsal bulmuş kararlarına göre, olağan bir hediyenin söz konusu olabilmesi için, hediyenin örf ve adete göre verilmesi ve de maddi değerinin günün koşullarına göre fahiş olmamasını gerektirir. Hediyenin geri verilmesi davası açılabilmesi için hediyenin alışılmışın dışında olması gerekir. Hangi hediyelerin alışılmışın dışı sayılacağı, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına, bölgesel örf ve adetlere göre belirlenir. Hediyenin değerinin çok yüksek olması onun alışılmışın dışı hediye olduğu yolunda karine teşkil eder. Ancak burada önemli olan Türkiye koşulları değil, tarafların koşullarıdır.

Ayrıca verilen hediyelerin nişanın bozulmasıyla talep edilemeyecek olduğu durumlarda mevcuttur. Nişanlıların veya ailelerin, diğer nişanlının ailesine verdiği hediyeler nişanın bozulması sonucunda hediyelerin iadesi talebine girmemektedir. Verilen bu hediyeler nişanın bozulması nedeniyle değil sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde istenebilmesi gündeme gelebilir.

Kanuna göre hediyeler aynı şekilde veya aynı şekilde verilemiyorsa hediyenin maddi değeri ölçüsünde geri verilmelidir. İade edilmezse sebepsiz zenginleşme çerçevesinde hediyenin iadesinin talep edilebileceğini kanun öngörmüştür. Taraflardan birinin hediyeleri vermeyi reddetmesi durumunda nişandan önce verilen hediyelerin iadesi davası açılabilir. Bu dava ile hediyelerin iadesi sağlanacaktır.

Nişan hediyelerinin iadesine karar verilebilmesi için kusur şartı aranmaz. 

Hediyelerin geri verilmesi davasını ise ancak; hediyeleri veren nişanlı, nişanlının anne ve babası, nişanlının anne ve babası gibi davranan kişiler tarafından açılabilecektir. Dolayısıyla üçüncü kişilerin nişanlılara, nişanlı yakınlarının birbirlerine verdikleri hediyeleri TMK m.122 hükmüne göre geri istemesi mümkün değildir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019