Davalar & Makaleler

FESHE BAĞLI İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN KIDEM TAZMİNATINDA İŞÇİ TARAFINDAN YAPILAN HATALAR

26 Mayıs 2020

Kıdem tazminatı; işçinin, iş akdinin haklı nedene dayanmaksızın ya da geçerli nedenle fesih durumunda her kıdem yılı karşılığı ortalama otuz günlük brüt ücrete karşılık gelecek şekilde hak kazandığı bir tazminat türüdür.

Bir ücret karşılığı işverenin yönetim yetkisi içerisinde hizmet sözleşmesine bağlı olarak iş görme ödevini yerinme getiren kişiyi geniş anlamda işçi olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak bu şekilde çalışan herkes işçi statüsünde sayılıp kıdem tazminatından yararlanamaz. Kıdem tazminatından yararlanmak için öncelikle İş Kanunu’na tabi olmak gerekir.

Feshe bağlı işçilik alacaklarından kıdem tazminatı talebine yönelik işçi açısından sık karşılaşılan hatalar şu şekildedir:

 • Asıl-alt işveren, muvazaa, organik bağ, birlikte istihdam iddialarının bilinmemesi ve verilen kararın yorumunda hata yapılarak kanun yoluna gidilmemesi
 • Arabuluculuğa gidildiğinde hak kazanılacak tazminatın bilinmemesi
 • İşçinin haklı fesih sebeplerinin bilinmemesi
 • Feshin eylemli olarak yapılabileceğinin bilinmemesi
 • İhbar tazminatı da alabilmek uğruna feshin işveren tarafından haksız feshedildiğini ileri sürmek: İddianın aksi çıktığında işçi fesih sebebi ile bağlı kalabilmekte ve bu sefer kıdem tazminatından da olmaktadır.
 • Çalışma dönem ve ücretlerini ispata yarar bilgi verilmemesi
 • Çalışma tarihleri, işyeri devirleri konusunda dava dilekçesinde bilgi verilememesi
 • Faiz istem ve tarihlerine dikkat edilmemesi
 • İşverenin kim olduğunun bilinmemesi
 • Menfaat birliği, husumeti, akrabalık bağı olan veya işyeri dışından tanıkların dinletilmesi
 • Rapora ve hatalara ilişkin zamanında açık, anlaşılır itiraz ileri sürülmemesi
 • Tanıkların tüm dönem çalışma hakkında bilgi sahibi olmamaları
 • Yemek, yol yardımları ve diğer yan ödemeler varsa bunların istenmemesi.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019