Davalar & Makaleler

BOŞANMA DAVASI AÇILMAKSIZIN NAFAKA DAVASI AÇILMASI

19 Mayıs 2020

Eşler birbirlerine karşı boşanma davası açmadan da nafaka davası ikame edebilirler. Burada asıl olan ayrı yaşamanın haklı nedenle olduğunun ispatı ve eşin hayatını yoksulluk içinde sürdürmesidir.

Evlilik birliği içerisinde asıl olan eşlerin birlikte yaşamasıdır. Ancak haklı nedenlerin olması halinde eşlerin ayrı yaşaması da mevzuatımız içerisinde yer almaktadır. Bu durumda da ayrı yaşama ile geçimini sağlayamayan eş diğer eşten maddi yardımda bulunmasını /nafaka talep edebilir.

“Tarafların getirtilen nüfus aile kayıt tablosunun incelenmesinde; tarafların …tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten .. reşit müşterek çocuklarının olduğu anlaşılmıştır. Dava tarafların ayrı yaşaması nedeni M.K. 197. maddesi kapsamında açılmış tedbir nafakası davası olup, “haklı bir sebep olmaksızın diğer eşin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak hayatın olanaksız hale gelmesi halinde diğerinin isteği üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıda bulunabileceği” belirtilmiştir.

Tarafların sosyal ve ekonomik durumları araştırılmış, davacının ev hanımı olduğunu, iki çocuğunun bulunduğunu ve annesinin yardımı ile geçimini sağladığını, davalının ise ….den emekli olduğunu, eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığını, kardeşi….. ile birlikte yaşadığı, …… şirketinde çalıştığı anlaşılmıştır.

Tarafların ayrı yaşadığı ve davacının ayrı yaşamakta haklı olduğu, davalının birlik giderlerine katılması gerektiğinden T.M.K. 197’nci maddelerine göre, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak dava tarihinden itibaren …. TL tedbir nafakasına hükmedilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.”

(Ankara Aile Mahkemesi kararı)

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019