Davalar & Makaleler

TEDBİR NAFAKASI

16 Mayıs 2020

A) Genel Bakış

Aile Hukukunda önemli bir yere sahip nafaka davaları ve nafaka talepleri çeşitli sınıflara ayrılmaktadır.

Mevzuatımızda nafaka; bakım nafakası ve yardım nafakası olarak ikiye ayrılır. Bakım nafakası ile iştirak, yoksulluk ve tedbir nafakası kast edilir. Bakım nafakası, yardım nafakasına oranla daha kuvvetli ve önceliğe sahiptir.

Bakım Nafakası
  • Tedbir Nafakası
  • İştirak Nafakası
  • Yoksulluk Nafakası
Yardım Nafakası
  • Yardım Nafakası

Bu yazımızda yalnızca bakım nafakası türlerinden tedbir nafakasına değineceğiz.

B) Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası; boşanma ya da ayrılık davasının açılması ile birlikte talep edilebileceği gibi boşanma veya ayrılık davası açılmadan da istenilebilecektir.

Boşanma ya da ayrılık davasının açılması ile birlikte, eşlerden biri bir diğerinden kendisi ve çocukları adına nafaka talebinde bulunabilir.

“ .. kadının boşanmaya yol açan davranışlarının maddede öngörülen kuralı değiştirmeyeceği de gözetilerek kadın yararına uygun tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yanlış gerekçelerle talebin reddi usul ve yasaya aykırıdır.”(HGK. 2004/2-8 Esas, 2004/27 Karar)

“Boşanma davası sırasında hakim geçici önlemleri resen alır. İŞİ VE GELİRİ OLMAYAN KADIN İÇİN UYGUN BİR MİKTAR TEDBİR NAFAKASINA HÜKMETMEK GEREKİR.” (Yargıtay HGK, 26.05.2004, E. 2004/2-286, K. 2004/298)

Bununla birlikte, taraflar boşanmak istemiyor, ancak ayrı yaşamak kaçınılmazsa eşlerden biri yine kendi ve çocukları adına nafaka talebinde bulunulabilir. Burada önemli olan husus, eşin ayrı yaşamasında haklılığını ispat etmesidir. Asıl olan eşlerin birlikte aynı çatı altında yaşamasıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda ayrı yaşayan eş, ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmek zorundadır. Ayrı yaşamada haksız olan eş; kendisi adına tedbir nafakası talebinde bulunamaz.

“Davalı kocanın gelirinin az olması onu nafaka yükümlülüğünden kurtarmaz. AYRI YAŞAMADA HAKLI OLAN KADINA NAFAKA VERMEK GEREKİR.” (Y. 3.HD., 1.3.2004, E. 2004/1629, K. 2004/1471)

“Dava, ayrı yaşamda haklılık nedenine dayalı olarak açılmış, tedbir nafakası talebine ilişkindir….4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 197.maddesine4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 197.maddesine göre, ayrı yaşamakta haklı olan eş diğer eşten tedbir nafakası isteminde bulunabilir. Tedbir nafakasının niteliği ve yasal düzenlemeler gereği eşler evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında katılmak zorundadırlar ( 186 /son ). Buna göre evlilik birliğinin ortak giderleri olan kira, elektrik, yakıt, su ve benzeri giderlere davalı eş katılmak zorundadır. Bu bağlamda; tedbir nafakası miktarı tayin edilirken, birliğin giderlerine katılmada eşlerin "ekonomik güçleri" ile müşterek yaşam sırasında davalının eş ve çocuklarına sağlamış olduğu yaşam düzeyi dikkate alınmalı, hakim; eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyelerinin ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiğini gözetmelidir.

Ancak, müşterek çocuklar için nafaka temininde haklılık unsuru aranmamaktadır. Eşler ayrı yaşamakta haksız dahi olsa, müşterek çocuklar için nafaka temini şarttır. Burada önemli olan husus, müşterek çocukların kiminle birlikte yaşadığıdır.” (Yargıtay 3. HD., Esas: 2015/10269, Karar: 2015/17544, Tarih: 10.11.2015)

“Çocuk yönünden tedbir nafakasına hükmedilebilmesi için ayrı yaşamda HAKLILIK OLGUSU ARANMAZ. Çocuk kimin yanındaysa ve çocuğa kim bakıyorsa, karşı taraftan çocuk lehine tedbir nafakası isteyebilir. Zira; çocuklar yönünden çocuğun fiilen kimin yanında kaldığı önemlidir.” (Yargıtay 3. HD. Esas: 2015/11274, Karar: 2015/19476, Tarih: 02.12.2015)

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019