Davalar & Makaleler

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KADININ YENİDEN EVLENME SÜRESİ

06 Mayıs 2020

Taraflar arasındaki evlilik doğal ya da doğal olmayan yollar ile sona ermişse, kadının yeniden evlenebilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu süreye, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, “iddet- i müddet” adını koymuştur.

Kadının evliliğinin boşanma ya da ölüm gibi sebeplerle sona ermesinin üzerine yeniden evlenebilmesi için Türk Medeni Kanunu’nun 132’nci maddesinde bazı şartlar öngörülmüştür.

“Kadın İçin Bekleme Süresi

Madde 132- Evlilik sona ermişse kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün (300) geçmedikçe evlenemez.

Doğurmakla süre biter.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

Bu maddeye göre kadın; evliliğinin herhangi bir sebeple sona ermesinin ardından 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez kuralı mevcuttur. Ancak iş bu süreyi beklemeksizin yeni bir evlilik akdi imza etmek isteyenler için bir mahkeme kararına gerek duyulmaktadır.

Mahkeme, kadının hamile olmadığının ya da doğum-düşük yaptığının ispatı ile iş bu sürenin kaldırılmasına ve kişinin yeniden evlilik akdi imza etmesine karar verebilmektedir. Bununla birlikte kadın, boşandığı eşi ile yeniden evlenmek ister ise, bu süreyi beklemesine gerek duyulmamaktadır. Yine aynı şekilde kadın evliliğin sonlanmasının ardından doğum yapar ise; iş bu 300 günlük sürenin dolmasını beklemeksizin yeniden evlenebilir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019