Davalar & Makaleler

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ İLE DERHAL FESHİ ARASINDAKİ FARK VE FESİH NEDENİNİN BAĞLAYICILIĞI

02 Mayıs 2020

İşverenler, bünyesinde çalışma yapan personelleri işten herhangi bir nedenle işten çıkarmak isterse; bu iradesini kesin ve açık bir şekilde ortaya koymalıdır.

Fesih sebepsiz veya gerekçesiz olduğu takdirde hem İş Kanunu’ndaki hükümler hem de emsal yargı kararları gereğince feshin geçersiz ya da haksız olduğu sonucu doğmaktadır. Bu ahvalde de, feshin geçersiz veya haksız olması halinde birtakım sonuçlara işveren katlanmak durumunda kalmaktadır.

İşveren işçinin işten çıkarılma anında fesih iradesini açık ve kesin şekilde ortaya koymalı ve bunu gerekçeli ve yazılı olarak işçisine bildirmelidir. Yine işveren işbu bildirim ile bağlı olup, sonradan ortaya çıkan durumlar söz konusu fesih iradesini değiştirmez veya genişletemez.

Örneğin, işveren işçisini 12.02.2000 tarihinde performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarmış ve iş bu performans düşüklüğünü açılan davada ispat edemediğinden feshin geçersizliğine karar verilmişse; 12.05.2000 tarihinde yeni öğrendiğini sonradan tespit ettiğini ileri sürerek başka bir nedene dayanamayacaktır. (Örneğin çalışma arkadaşlarını taciz etme gibi....)

Bu durumda işten çıkışa sebep gösterilen husus ile işverenler bağlı olacaktır.

Emsal yargı kararları da işbu hususa dayanmaktadır. Karar içeriklerinde görüleceği üzere, davacıların iş akdini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’inci maddesine göre, bildirimli feshedildikten sonra davalı işverenlerin haklı nedenle işten çıkarma iddiaları mahkemece kabul edilmemiştir. Haklı fesih nedenlerinin somut olayda mevcut olması halinde işverenler haklı nedenle derhal fesih işlemi gerçekleştirmelidir. İşçiye bildirimli fesih yapılması, eylemin haklı bir neden olarak gösterilemeyeceğini doğrulamaktadır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019